Hver måned året ud skriver direktør for Business Kolding klumme i Ugeavisen.

"Design er kun for designere og andre smarte". Sådan sagde en ejerleder til mig, da vi drøftede design som mulig metode til udvikling i hans virksomhed. Underforstået at design er en elitær størrelse, som ikke egner sig til almindelige mennesker og medarbejderes almindelige brug i dagligdagen.
Der tager han fejl - faktisk er design noget af det mest pragmatiske og virkelighedsnære man kan forestille sig. At der så - som i alle andre sammenhænge - kan være nogen, der har interesse i at gøre tingene mere komplicerede, end de er, er en anden sag og ganske rigtigt.

Form eller proces
Der bør skelnes mellem design som formgivning/layout og design som en metode til forretningsudvikling. Men uanset hvilken af de to vinkler vi lægger på design, har det sin store berettigelse.
Design kan være den formgivning i bred forstand, som sikrer det brugervenlige interface til et produkt. Det kan være det, som sikrer funktionaliteten. Og den kan være nøglen til det rigtige "Look & Feel". Alt sammen afgørende i en globaliseret konkurrence - og her er vi næppe uenige.
Design som metode er her vandene skilles. Jeg er IKKE designer, men har i min erhvervskarriere lært af bitter erfaring, at kunder er "dumme". Ikke ment personligt og fordi jeg ikke respekterer mine kunder, men fordi en kunde simpelthen ikke er i stand til direkte at svare på det spørgsmål, vi igen og igen har stillet dem: "Hvad har du brug for? "
Her tilbyder design med sin metodik en intelligent måde at forstå kundernes behov uden at stille dem det direkte spørgsmål, de ikke har chancen for at svare på!

Masser af aktiviteter
Det kobles så med den pragmatiske design tilgang om hurtigt og fleksibelt at teste produkter og løsninger i markedet inden, og i takt med at de færdiggøres. Det samme gælder offentlige virksomheder i relation til deres borgere. Derfor giver Kolding Kommunes designvision "Vi Designer Livet" rigtig god mening - også i et erhvervsperspektiv - og vi har en fælles opgave i at synliggøre mulighederne med design. Det gør vi dagligt i Business Kolding, og det sker i stor stil i Kolding Kommunes tilrettelagte Design Week Kolding i denne uge med mere end 100 designrelaterede aktiviteter.

Læs mere på www.dwk17.dk - håber vi ses!

Bruger du design, eller kunne du bruge det i din virksomhed? Deltag i debatten på www.businesskolding.dk/debat.

Andre nyheder

Erhvervsledere tager ansvar for finansiering til næste generation af virksomheder

Som første sted i Danmark går lokale erhvervsledere i Kolding kommune sammen om at skabe finansiering til tidlige iværksættere, dvs. de ambitiøse og dygtige iværksættere med et godt forretningskoncept, men som ikke endnu er langt nok i udviklingen af deres forretning, til at de kan opnå finansiering hos de traditionelle finansieringskilder som bank og business angels.

Koldings erhvervsliv hyldet til Awardshowet 2018

Humøret var højt og rammerne sat til en festlig aften, da Foreningen Business Kolding inviterede til det årlige Awardshow på Comwell Kolding, hvor Kolding Kommunes erhvervsliv blev hyldet.