I vores Privatlivspolitik, kan du læse hvordan og hvorfor vi anvender dine data, og hvordan du kan gøre indsigelse, hvis du ikke ønsker, at vi behandler oplysninger om dig.

Når du benytter Business Koldings tilbud, deltager i møder, projekter, besøger vores hjemmeside eller tilmelder dig arrangementer eller melder dig ind i vores erhvervsnetværk, indsamler Business Kolding oplysninger om dig.

Dataansvarlig
Business Kolding (CVR. 18746131), Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding. Tlf. 76332111, info@businesskolding.dk

Hvilke oplysninger har vi, og hvor har vi dem fra?
Hos Business Kolding er det i høj grad relationer og direkte kontakt mellem os og dig, som skaber værdi. Vi registrerer derfor dine personlige (kontakt)oplysninger når du fx har været i kontakt med os som et led i den lokale erhvervsservice eller iværksættervejledning; har deltaget i et arrangement eller et møde hos os; eller når du eller din virksomhed har tegnet medlemskab i erhvervsforeningen 'Foreningen Business Kolding', som Business Kolding yder medlemsservice til.

Det vil som udgangspunkt være dig selv, som leverer oplysningerne til os via fx tilmeldingsformular eller ifm. mødebooking. I nogle få tilfælde får vi dine oplysninger fra din virksomheds hjemmeside, eller via en henvisning fra tredjepart.

Vi registrerer følgende oplysninger om dig:

 • Navn
 • Stillingsbetegnelse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Evt. arrangements- eller mødedeltagelse hos os

Når du benytter vores hjemmeside, indsamler vi desuden oplysninger som fx den browser du benytter, din IP-adresse og hvilke under-sider du besøgte. Du kan læse mere om, hvordan vi indsamler disse oplysninger i vores Cookiepolitik.

Hvordan benytter vi dine oplysninger, og hvorfor?
Business Kolding yder erhvervsservice og iværksættervejledning til alle virksomheder i Kolding Kommune og vi har brug for dine (kontakt)oplysninger, for at kunne yde denne service og vejledning.

Vi benytter dine oplysninger til at sikre, at vi kan følge op på aftaler, planlægge møder, invitere til netværksaktiviteter og sende dig relevant materiale i form af nyhedsbreve eller invitationer til deltagelse i arrangementer, innovationsprojekter mm. Endvidere benytter vi dine oplysninger ifm. evaluering af vores arbejde, fx i form af spørgeskemaer udsendt efter arrangementer.

Såfremt du har tegnet medlemskab i erhvervsforeningen 'Foreningen Business Kolding', foretaget et køb eller solgt en ydelse til os, benytter vi desuden dine oplysninger i vores bogholderi til at behandle din ordre; afsende/modtage faktura og modtage/foretage betalinger mm.

Hvem deler vi dine oplysninger med, og hvorfor?
Business Kolding sælger eller videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger til tredjepart. Vi har indgået databehandleraftaler med vores leverandører af de IT-systemer, som vi benytter til behandling af dine oplysninger, fx vores økonomisystem (ift. fakturering), vores CRM-system (ift. registrering af oplysninger).

Ifm. deltagelse i arrangementer kan vi dele oplysninger om deltagere med vores oplægsholdere og øvrige deltagere, udelukkende for at fremme netværk og målrette arrangementet.

Dine oplysninger kan også videregives til offentlige myndigheder, hvor dette tillades eller kræves i henhold til lovgivningen, fx ifm. deltagelse i EU-projekter el. lign.

Dine rettigheder
Som registreret har du iflg. lovgivningen en række rettigheder ift. hvordan dine personlige oplysninger benyttes:

 • Oplysningspligt – vi skal fortælle dig at vi behandler dine oplysninger. Jf. § 13 og 14
 • Indsigtsret – du har ret til at se hvilke oplysninger vi behandler om dig. Jf. § 15
 • Ret til berigtigelse – du har ret til at få opdateret oplysninger om dig. Jf. § 16
 • Ret til sletning – du har ret til at vi sletter de oplysninger vi behandler om dig. Jf. § 17
 • Ret til begrænsning af behandling – du har ret til at vi helt eller delvist ophører med at behandle data om dig. Jf. § 18
 • Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling – du har ret til at vide hvis der sker brud på datasikkerheden. Jf. § 19
 • Ret til dataportabilitet – du har ret til at få en kopi af de data vi behandler om dig. Jf. § 20
 • Ret til indsigelse – du har ret til at gøre indsigelse mod en specifik behandling vi foretager med dine data. Jf. § 21
 • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering - du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Jf. § 22

Såfremt du ønsker at udøve ovenstående rettigheder, kan du kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger.

Generel sikkerhed
Vi har foretaget en lang række sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger. Vi gemmer kun dine oplysninger i den periode, som det kræves for at kunne levere de ydelser, du ønsker, og til de formål, som er beskrevet i denne Privatlivspolitik og til andre juridiske formål, hvortil vi er forpligtede til at gemme oplysningerne. Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige til disse formål. Vi har indgået databehandleraftaler med alle de databehandlere vi benytter, for at sikre os, at dine oplysninger behandles forsvarligt; og vi overfører ikke dine oplysninger til et land uden for EØS.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller til vores håndtering af personlige oplysninger i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os: Business Kolding, Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding. Tlf. 76332111, info@businesskolding.dk