Foreningen Business Kolding indkalder til den årlige Generalforsamling torsdag den 24. februar 2022, på Comwell Kolding.

På den årlige Generalforsamling vælger medlemmerne af Foreningen Business Kolding et Repræsentantskab. Alle medlemmer, som har betalt kontingent for 2022, kan stemme og/eller stille op til Repræsentantskabet. Valgperioden er 2 år, og i 2022 skal der vælges 10 nye repræsentantskabsmedlemmer. 

Tilmeld dig Generalforsamlingen her

Du kan også læse mere om Repræsentantskabet og melde dit kandidatur her

Program
15.00

Kaffe, kage og netværk
Mød kandidaterne til repræsentantskabet

15.45

Velkomst

15.50

Ordinær generalforsamling

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af minimumskontingent for det efterfølgende år
  5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
  6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer jfr. § 3, herunder oplæsning af meddelelse fra Kolding Byråd, de faglige organisationer, Campusrådet, UU-rådet, detailbranchen og turismedestinationssamarbejdet om, hvem der er udpeget som repræsentantskabsmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt
17.00

Afslutning

Efter Generalforsamlingen afholdes Award '22. Deltagelse i Award '22 kræver tilmelding og køb af billet - se mere her

24. februar 2022
kl. 15:00 - 17:00
Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding
Gratis
No-show-fee på kr. 250,- opkræves ved udeblivelse eller afbud senere end 24 timer før arrangementsstart.

Arrangementet er afholdt.

Sidste tilmelding til Generalforsamling er 11. februar 2022 klokken 12. Arrangementet er kun for medlemmer af Foreningen Business Kolding