Visionen, vi arbejder for, er ”Kolding – Vi designer livet”. I forhold til Business Koldings arbejde med erhvervsfremme og erhvervsservice har visionen denne betydning:

Vi designer livet

 • Vi er alle aktørerne i erhvervsmiljøet – vi gør det sammen
 • Vi er eksisterende virksomheder, iværksættere og de nye vi kan trække til
 • Vi er erhverv inklusive handel og turisme
 • Vi er sammen med vores partnere i Trekantområdet, nationalt og i verden
 • Vi er almindelige og socialøkonomiske virksomheder

Vi designer livet

 • Vi vil udvikle og understøtte de kreative erhverv og vidensmiljøet omkring dem
  • Vi vil skabe jobs i de kreative erhverv
  • Vi vil skabe rum for konstant videreudvikling af viden og metoder inden for design og innovation
 • Vi vil styrke innovationskraften på tværs af alle brancher og virksomhedsstørrelser ved målrettet at overføre viden og metodik fra de kreative erhverv og vidensmiljøet
  • Produkt- og ydelsesdesign
  • Innovation på forretningsmodeller
  • Produktivitet

 

Vi designer livet

 • De erhvervsmæssige aspekter af livet
 • Omsætning, bundlinje og jobs = vækst
 • Vækst i små og mellemstore virksomheder har 4 primære drivere
  • Innovationskraft/design
  • Internationalisering og eksport
  • Adgang til kompetencer
  • Effektivt iværksætteri
 • Vækst for området er desuden salg og tiltrækning
 • Turisme og handel har samme vækstdrivere men også særlige behov og forudsætninger

Kontakt for mere info

Tel +45 4096 5505
tg@businesskolding.dk
Direktør, Erhvervsudvikling

Tove Gæmelke

Navigation

 1. Om Business Kolding
 2. Erhvervsstrategi 2022
 3. Presserum