Kriser betyder farer og nedgang, men også nye muligheder for virksomheder. Nogle kommer styrket og mere robuste ud. Men det kræver evnen til at være omstillingsparate, gentænke og spotte nye forretningsmuligheder - selv under forhold som er yderst uforudsigelige og usikre.

Lige nu forsøger mange at afværge de negative konsekvenser af Covid-19-pandemien, ved at skære ind til benet. Andre løber en større risiko og udvikler. Hvilke reaktioner er mest fordelagtige ift. fremtidige kriser?

Formål

Projektets formål er at udlede erfaringer fra Covid-19-pandemien for dansk erhvervsliv, herunder specielt SMV-segmentet.

Projektpartnerne er Syddansk Universitet - Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, samt erhvervsfremmeaktørerne Erhvervshus Syd, SMV Danmark, og Business Kolding. Projektet er delvist finansieret af Industriens Fond.

Business Kolding Rolle

Business Koldings rolle er via drøftelser med virksomhederne, at være med til at afdække hvilke forskellige strategiske tiltag der er blevet igangsat under krisen samt, hvilken effekt disse tiltag har afstedkommet.

Målet er at forstå SMV’ers bevæggrunde for tilvalg og implementering af krisestrategi, hvorvidt strategien tjente formålet, samt frekvensen og varigheden af tiltagene.

Projekter vil give indsigt i et hidtil ukendt område; nemlig hvordan SMV’er, afhængigt af karakteristika og branche, bør agere for bedst muligt at gennemleve en krise. Kriseparathed er helt afgørende for at afværge tab, når en stor krise rammer, og måske endda have en mulighedsskabende effekt hos den enkelte virksomhed, i en branche og i samfundet generelt.

Projektperiode

1. maj 2020 – 31. december 2022

 

Publikationer