Torsdag den 25. februar 2021 afholder Foreningen Business Kolding Generalforsamling.

Foreningen Business Kolding afholder sin årlige generalforsamling d. 25. februar 2021 kl. 15.00.

Alle medlemmer af Foreningen Business Kolding, som har betalt kontingent for 2021, kan deltage på generalforsamlingen, og hvert medlemsskab har én stemme.

Grundet Covid-19 pandemien er vi i år desværre nødsaget til at afholde generalforsamlingen online.

Online deltagelse giver samme rettigheder som ved normalt fremmøde, og afstemning til Repræsentantskabsvalget foregår som tidligere elektronisk under generalforsamlingen

Dagsorden iflg. vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af minimumskontingent for det efterfølgende år
  5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
  6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer jfr. § 3, herunder oplæsning afmeddelelse fra Kolding Byråd, de faglige organisationer, Campusrådet, UU-rådet, detailbranchen og turismedestinationssamarbejdet om, hvem der er udpeget som repræsentantskabsmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Indkomne forslag fra medlemmer til generalforsamling skal være Foreningen Business Koldings sekretariat i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Har du ikke mulighed for, at deltage i generalforsamlingen online, så kontakt hurtigst muligt Sekretariatschef, Signe Z. N. Madsen på tlf. 7979 5888.

 

Vi søger nye medlemmer til Repræsentantskabet 2021
Medlemmer af Foreningen Business Kolding vælger ved den årlige Generalforsamling et Repræsentantskab, og alle medlemmer opfordres til at stille op. Valget gælder for 2 år ad gangen og der skal i 2021 vælges 10 repræsentanter i år.

Deadline for opstilling var den 15. februar 2021, men du kan også melde dit kandidatur på selve Generalforsamlingen d. 25. februar 2021.

25. februar 2021
kl. 03:00 - 05:00
Online
Gratis for medlemmer

Arrangementet er afholdt.