Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kolding Turistforening torsdag d. 22. marts 2018 kl. 8.30 – 10.30 på Brødremenighedens Hotel, Lindegade 25, 6072 Christiansfeld.

PROGRAM FOR GENERALFORSAMLING:

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af næste års kontigent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer - 2 i ulige år, 3 i lige år
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af 2 revisorer
  9. Valg af 1 revisorsuppleant
  10. Eventuelt


Forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.
Af hensyn til forplejning skal tilmelding til Generalforsamlingen ske senest d. 18. marts 2018.


Med venlig hilsen

Kolding Turistforening

Der skal i år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen, samt 2 suppleanter. Alle interesserede medlemmer opfordres til at melde deres kandidatur. Dette kan gøres ved at udfylde og sende nedenstående formular.

22. marts 2018
kl. 08:30 - 10:30
Brødremenighedens Hotel
Lindegade 25
6072 Christiansfeld

Arrangementet er afholdt.

Signe Madsen
simad@businesskolding.dk
2491 3675
Af hensyn til forplejning skal tilmelding ske senest d. 18. marts 2018.