Syddansk Universitet har i samarbejde med SMVdanmark, Erhvervshus Sydjylland og Business Kolding lavet en undersøgelse af, hvad SMV’ere kan lære af Covid-19. Det er der kommet en række spændende resultater ud af.

Den 22. januar 2021

Forskning

Det er Professor Kim Klyver & Lektor Suna Løwe Nielsen fra Syddansk Universitet, der med forskningsrapporten stiller skarpt på danske SMV’ers parathed og strategier under Covid19-krisen. Men selv om vi langt fra kender alle konsekvenser af Covid-19 pandemien, så er håbet at rapportens resultater kan omformes til strategisk og refleksiv læring for såvel SMV’ere som politikere.

Undersøgelsen viser blandt andet:

  • 38 % af SMV’erne er kriseramte, 30 % er kriseimmune, og 32 % er kriseudnyttere
  • Sårbare SMV’er blev endnu mere sårbare og stærke SMV’er stærkere
  • Der er sammenhæng mellem SMV’ers’ kriseparathed, og hvordan SMV’er påvirkes af krisen.
  • Kriseparathed er en afgørende forudsætning for at gennemføre de strategiske valg

Du kan læse rapporten i sin helhed på linket herunder.