Fonden Business Koldings bestyrelse består af 8 medlemmer, som er repræsentanter fra erhvervslivet og det politiske system i Kolding Kommune.

Foreningen Business Kolding 

  • Udpeger tre medlemmer ifm. den årlige generalforsamling, for en 1-årig periode. Den til enhver tid siddende formand for Foreningen er født medlem.

Kolding Byråd 

  • Udpeger to medlemmer. Desuden er den siddende borgmester født medlem. Udpegningsperioden følger byrådsperioden.

Kolding Handelsråd

  • Udpeger et medlem for en 1-årig periode, i forlængelse af Handelsrådets generalforsamling.

Kolding Turistforening

  • Udpeger et medlem for en 1-årig periode, i forlængelse af Turistforeningens generalforsamling.

 

Medlemmerne er pr. 1. januar 2018:

Fra Foreningen Business Kolding

Formand
Tel +45 2544 4342
opc@opc-group.dk
Opc Invest A/S

Otto Popp Clausen

Tel +45 2826 2600
ts@realreliefway.com
Real Relief

Trine A. Sig

Tel +45 2048 8337
kontakt@cea-invest.dk
CEA Invest Ejendomsadministration ApS

Claus Askjær

Fra Kolding Byråd

Borgmester, Kolding Kommune

Jørn Pedersen

Tel +45 2146 6266
chau@kolding.dk
Byrådsmedlem

Christian Haugk

Tel +45 4020 8705
krijr@kolding.dk
Byrådsmedlem

Kristina Jørgensen

Fra Kolding Turistforening

Tel +45 2075 0875
sm@woa.dk
World of Adventure A/S

Søren Madsen

Fra Kolding Handelsråd

Tel +45 2171 5915
gl@koldingstorcenter.dk
Kolding Storcenter

Gitte Lindbo

God fondsledelse

Fonden Business Kolding følger de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger. Redegørelsen for god fondsledelse findes for regnskabsårene her: 20152016, 2017