Fonden Business Koldings bestyrelse består af 3 medlemmer. Herudover er der et Advisory Board på 7 personer tilknyttet bestyrelsen.

Foreningen Business Kolding udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer:

  • Søren Ravn Jensen, Ravn Jensen Management A/S
  • Otto Popp Clausen, OPC Invest

Bestyrelsen er selvsupplerende ift. det tredje medlem. Fondens bestyrelse har udpeget:

  • Ole Rudbeck Petersen, Alfa Laval Kolding A/S

 
Advisory Board for bestyrelsen:

  • Gitte Lindbo, Kolding Storcenter
  • Heidi Kjær, SCANDIC Kolding
  • Anne Halskov, Penatos ApS
  • Jørn Pedersen, Borgmester
  • Kristina Jørgensen, Kolding Byråd
  • Poul Erik Jensen, Kolding Byråd
  • Thomas Boe, Kommunaldirektør

 

Fondens Business Koldings bestyrelse

Formand
Tel +45 2544 4342
opc@opc-group.dk
Opc Invest A/S

Otto Popp Clausen

Formand
Tel +45 2142 5016
Soren@ravnjensen.com
Ravn Jensen Holding A/S

Søren Ravn Jensen

Næstformand
Alfa Laval Kolding A/S

Ole Rudbeck Petersen

God fondsledelse

Fonden Business Kolding følger de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger. Redegørelsen for god fondsledelse findes for regnskabsårene her: 20152016, 201720182019 og 2020.