Medlemmerne af Business Kolding har stor indflydelse på det koldingensiske erhvervsliv. Det er nemlig deres indspark og konstruktive tilbagemeldinger, der bliver brugt, når nye initiativer sættes i søen.

Sidste år gennemførte Business Kolding en konjunkturanalyse, og her svarede 56 % tilbage med både gode ideer og konkrete udfordringer. Og vi lytter! 

Sidste år svarede 36 %, at den største vækstbarriere er at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det er specielt tekniske kompetencer, der er mangel på. Business Kolding har sidenhen været fødselshjælper på 3D printcentret NEXTTECH, der skal gøre Kolding mere attraktiv for både ingeniører og teknisk uddannede medarbejdere. Kolding har nu et miljø, der med tiden kan danne grundlaget for tiltrækning af tekniske uddannelser. 

Desuden svarede 18 % af de adspurgte, at mangel på kapital var en barriere for vækst, som især rammer iværksættere. Sammen med lokale erhvervsledere er Business Kolding derfor ved at etablere investeringsfonden Kolding Startup Boost, som kan bevilge lån og legater til lovende iværksættere. Vi har pt. nået 3.1 mio.kr. af de minimum 4 mio.kr., som skal rejses, for at fonden er endelig etableret. Vi har derfor brug for flere investorer i form af virksomheder eller virksomhedslederer, for at Kolding Startup Boost er en realitet.

Vi lytter, og vi vil gerne høre om jeres udfordringer. Derfor vil alle medlemmer af Business Kolding i morgen modtage et nyt spørgeskema. Vi  lover, at vi igen tager jeres indspark alvorligt.

Lad os gøre Koldings erhvervsliv endnu bedre, det gavner os alle sammen. 

Brug din mulighed for indflydelse ved at svare på spørgeskemaet.

Med venlig hilsen

Business Kolding
Tommy Langhoff, Adm. direktør

Frameld nyhedsbrev