Cultural and Creative Sectors and Industries for Collaboration, Competitiveness, Sustainability and Innovation.

De kulturelle og kreative sektorer og industrier (CCSI) indtager en unik og betydningsfuld position i hele Europa. De fungerer som nøglefaktorer for bæredygtig vækst og jobskabelse, fremmer kreativitet og innovation på tværs af forskellige sektorer og spiller en vital rolle i at fremme social og kulturel bæredygtighed. Imidlertid står CCSI over for flere udfordringer, der gør dem sårbare i et hastigt skiftende miljø og inden for et økonomisk marked, hvor deres værdi ofte bliver undervurderet. Disse udfordringer inkluderer små virksomhedsstørrelser inden for sektoren, de alvorlige virkninger af økonomiske og pandemiske kriser samt en generel mangel på iværksættertankegang.

For at tackle disse problemer er projektet "Cultural and Creative Sectors and Industries for Collaboration, Competitiveness, Sustainability, and Innovation" (CCSI4CCSI) blevet iværksat. Dette projekt samler otte partnere fra fem forskellige europæiske regioner med målet om at facilitere den tredobbelte overgang (grøn, digital, social) for og med CCSI på både regionalt og interregionalt niveau. De primære mål for CCSI4CCSI-projektet er at:

Støtte CCSI-aktører i at udvikle, transformere og innovere.
Fremme synergier inden for det regionale økosystem og tilskynde til krydsbefrugtning af CCSI med andre prioriterede sektorer inden for smart specialisering.
Inspirere til proaktiv beslutningstagning ved at forbinde fremsynsværktøjer med politik.
Ved at tilbyde vejledning, støtte, målrettet kapacitetsopbygning, netværksmuligheder og finansielle incitamenter sigter CCSI4CCSI-projektet mod at styrke CCSI's modstandsdygtighed og værdsættelse og dermed sikre deres bæredygtige bidrag til den europæiske økonomi og samfund.

Budget for projektet: 1.558.854 €
varighed: 01. april 2024 - 30. juni 2028

8 partnere:
1. Region of Central Macedonia (Grækenland) - Lead partner, en regional offentlig myndighed.
2. Business and Cultural Development Centre (Grækenland) - En forretningsstøtteorganisation.
3. Enter Koprivnica (Kroatien) - En forretningsstøtteorganisation.
4. City of Koprivnica (Kroatien) - En lokal offentlig myndighed.
5. Malopolska Regional Development Agency (Polen) - En regional udviklingsagentur.
6. Business Kolding (Danmark) - En erhvervsfremmeorganisation.
7. Design Region Kortrijk (Belgien) - En organisation fokuseret på design og innovation.
8. City of Kortrijk (Belgien) - En lokal offentlig myndighed