Verdensmål i praksis et et forløb der strækker sig over 3 gange.

Trin 1: Min virksomhed - mine (verdens)mål
2. marts 2022 kl. 14-17

Indhold
Generel forståelse af verdensmålene og baggrundsviden.
De 3 bundlinjer, grønne forretningsmodeller og cirkulær økonomi.
Konkrete øvelser med gennemgang og udvælgelse af relevante mål og delmål

Mål
Efter dette forløb har deltagerne overblik over baggrunden for FN’s 17 bæredygtige udviklingsmål og indholdet i de forskellige verdensmål, som forudsætning for at kunne udvælge de relevante mål for den enkelte virksomhed

Program

 • Velkomst og gennemgang af processen
 • Baggrund og indsigt i verdensmålene, herunder de tre bundlinjer, samt intro til hvordan der skal arbejdes med farve-inddelingen af målene
 • Hvilke mål har relevans for jer? Der arbejdes med farveinddelingen af de forskellige mål
 • Næste skridt

 

Trin 2: Sådan giver de valgte mål og delmål værdi for min virksomhed
6. april -2022 kl. 14-17

Indhold
Opsamling og en endelig udvælgelse af mål/delmål.
De ting som virksomheden allerede gør i dag listes op og fordeles på de udvalgte mål og/eller de tre bundlinjer.
Fælles brainstorm på nye ideer og tiltag
Tiltag og ideer vurderes og kvalificeres
Kerneforretningen, og virksomhedens reelle impact

Mål
Efter dette forløb har deltagerne arbejdet med de udvalgte relevante mål og delmål. De har listet handlinger og tiltag de allerede har i gang og fået idéer til nye ting de kunne gøre. Deltagerne har fået indsigt i verdensmålene i forhold til deres kerneforretning og hvor de har den største reelle impact. De har desuden kvalificeret handlinger, tiltag og idéer der er kommet frem.

Program

 • Opsamling fra sidst.
 • Mål og delmål. Deltagerne præsenterer og begrunder deres valg af mål og delmål.
 • Deltagerne lister alle de handlinger og tiltag og disse forbindes til de valgte mål/delmål og/eller tre bundlinjer.
 • Der brainstormes på nye idéer til tiltag og veje at gå.
 • Tiltag og idéer kvalificeres og en prioritering påbegyndes. Udvalgte idéer og overvejelser deles i grupper.
 • Næste skridt

 

Trin 3: Verdensmål og hverdagen – implementering og kommunikation
4. maj 2022 kl. 14-17

Indhold
Mål for implementering og handlingsplan på plads.
Organisering og barrierer for succes.
Dokumentation og data – hvad kan og bør vi måle?
Synliggørelse af fremdrift
Kommunikation – internt og eksternt

Mål
Efter dette forløb har deltagerne et overblik over egen handlingsplan for hvordan virksomheden skal arbejde med relevante verdensmål, så det passer til virksomhedens ambitioner, kompetencer og strategier. Vi har drøftet og overvejet organisering i virksomheden og set på mulige barrierer for succes. Desuden har deltagerne fået ideer til hvordan man kan dokumentere og rapportere sit verdensmålsarbejde. Vi har gennemgået overvejelser omkring og nødvendigheden af kommunikation af arbejdet med verdensmål – internt og eksternt.

Program

 • Status for handlingsplanerne og evt. færdiggørelse
 • Målsætninger for det videre arbejde
 • Implementering – herunder organisering og barrierer-analyse.
 • Dokumentation og data. Hvordan måler vi fremdrift?
 • Kommunikation – internt og eksternt. Den første bæredygtighedsrapport.
 • Næste skridt. FN17 netværksgruppe.
 • Evaluering. Tak for denne gang.

 

Ved tilmelding melder du dig til alle 3 dage og der er plads til i alt 8 virksomheder.

De tre praksisforløb faciliteres af Rikke Therkildsen fra FN17 Business. Mellem de tre praksisforløb tilbydes sparring med Business Kolding, for at understøtte fremdrift under forløbet.

02. marts 2022 14:00 -
04. maj 2022 17:00
Pakhuset
Sdr. Havnegade 7
6000 Kolding
Medlemmer af CO2 Klubben kr. 2000,-. Øvrige deltagere kr. 5000,-

Arrangementet er afholdt.

Lise Daldorph
lidal@businesskolding.dk
+45 2924 5934