Kolding Netværket

Kolding Netværket

Kontaktperson
Henri Rix
hr@rixs.dk
+45 5051 1959

Netværket har 20-25 (maks 30) medlemmer og mødes 5 - 6 gange årligt formelt.

Udvikling og udviklingspotentiale for brancher, virksomheder, geografiske områder, Kolding specielt.

FORMÅL: (uddrag) Udvikling og udviklingspotentiale for brancher, virksomheder, geografiske områder, Kolding specielt. Sparring, synergi, idéer, projekter - herunder fra egen virksomhed. Dialog med personer, som "gør en forskel" - og inddrage dem i netværket. Skabe energi og gejst - bidrage aktivt i netværket.

AKTIVITETER: Møder, virksomhedsbesøg, sociale arrangementer, lejlighedsvist arbejdsgrupper.