VL-gruppe 30

Netværket har 32 medlemmer og mødes 7 - 8 møder årligt.

Gruppen har til formål at udveksle erfaringer vedrørende aktuelle virksomhedsproblemer, samt at debattere problemstillingen i forbindelse med nyere udviklinger inden for moderne virksomhedsledelse.

Der afholdes 7 - 8 møder pr. år (normal mødetid kl. 17.00 - 20.00), og de går på skift mellem medlemmerne, der således efter tur fungerer som tilrettelægger, vært og mødeleder.