For at opnå et godt samarbejde er det altafgørende, at der fra starten bliver afstemt forventninger til hinanden. Derfor har vi nedskrevet et sæt af retningslinjer, som både mentor og iværksætter/ejerleder bliver gjort bekendte med.

Retningslinjerne skal anses som en hjælp og dermed ikke som et regelsæt. Mentor og iværksætter/ejerleder afstemmer selv deres forventninger til hinanden og til forløbet, dette gøres ved et af de første møder. Herefter anbefaler vi, at der udarbejdes et egentligt aftalegrundlag, som underskrives og sendes til Business Kolding.

Retningslinjer

  • Mentor tager IKKE betaling for sin assistance til iværksætteren/ejerlederen
  • Vi anbefaler, at mentor IKKE investerer penge i iværksætterens/ejerlederens projekt, samt at der ikke på anden måde er penge imellem parterne
  • Business Kolding er IKKE part af de aftaler som indgås mellem iværksætter/ejerleder og mentor – men er alene formidler af kontakten
  • Iværksætter/ejerleder skal drive virksomhed/bo i Kolding Kommune for at få tilknyttet en mentor
  • Ved det første møde, aftaler mentor og iværksætter/ejerleder hvilke fælles retningslinjer, der specifikt skal gælde for deres forløb
  • Når samarbejdet mellem mentor og iværksætter/ejerleder ophører, melder begge parter tilbage til Business Kolding med en kort evaluering af forløbet
  • Såfremt, at forløbet ikke lever op til forventningerne, kan der naturligvis rettes henvendelse til Business Kolding med en saglig begrundelse

Udgangspunkt for et godt samarbejde
Et godt samarbejde mellem mentor og iværksætter/ejerleder kræver respekt for hinandens roller. Det er iværksætters/ejerleders virksomhed og mentor skal fungere som støtte og inspirator i arbejdet med virksomheden. 


Aftaler
Mentor og iværksætter/ejerleder aftaler selvstændigt, hvor og hvor ofte de mødes. Ligesom de løbende aftaler, hvordan og hvor længe mentor skal være tilknyttet samt hvilke opgaver, der skal være i fokus for iværksætteren/ejerlederens under forløbet. Et mentorforløb varer normalt 3-6 måneder, men det kan sagtens vare længere eller kortere tid.