Godset Sponsor

Kontaktperson
Claus Høilund
clho@kolding.dk
+45 79 79 10 60

Netværket har 20 medlemmer og mødes 2 gange årligt.

Ambassadører for Godset, som spreder budskabet om koncertaktiviteter og tiltrækker gæster.

Foreningen Rock'In House's (som arrangerer koncerter på Godset) sponsor netværk. Formålet er at sprede budskabet om koncertaktiviteter og tiltrække gæster til huset. -Vores sponsor klub er ambassadører for spillestedet. Vi afholder bl.a. to årlige VIP/netværks aftner hvor vi uformelt netværker, spiser og hygger os. Vi slutter aftenen af med en koncert i spillestedet.