Markedsanalyse er noget alle kan lave. Hvorfor gætte sig til, hvad verden gerne vil høre om dig og dine produkter, når du kan lægge øret til jorden og få svaret?

På kurset lærer du, hvordan du laver markedsanalyser, du kan bruge i dit arbejde med at produktudvikle eller lave kommunikation om din virksomhed. Du bliver introduceret til forskellige gør-det-selv-metoder og lærer flowet i analysen fra planlægning til du sidder med resultatet i hånden.

Kurset vil veksle mellem underviseroplæg, summeøvelser og arbejdet med eget kommende undersøgelsesdesign og komme ind på flg:

  • Valg af metode
  • Målgrupper og rekruttering af respondenter
  • Interviewguiden/spørgerammen
  • Interviewformer
  • Bearbejdning af data og afrapporteringsformer

Underviser er Ida Borch,ekstern lektor på CBS og ejer af fra Orator – Retorik & Rådgivning. Ida Borch er medforfatter til bogen Spørg Hvorfor, der handler om hvordan man laver meningsfuld markedsundersøgelser med sine kunder og brugere.

Program
13.00

Velkommen

- Hvorfor overhovedet lave markedsanalyser?

- Hvornår skal du vælge spørgeskema og hvornår skal du vælge interviews?

    - Hvordan foregår en undersøgelse fra idé til færdigt resultat?

    - Hvordan bruger du resultatet i praksis?

15.00

Kaffepause

15.15

Kom godt i gang: Arbejde med eget undersøgelsesdesign

17.00

Tak for i dag!

"Markedsanalyse" er en del af projektet MEDSTRØM. MEDSTRØM er finansieret af EU Socialfond og Regionale Erhvervsudviklingsmidler. Læs mere på www.medstroem.dk 

19. april 2016
kl. 13:00 - 17:00
KUC, Kolding Uddannelsescenter
Ågade 27
6000 Kolding
Gratis

Arrangementet er afholdt.

Tina Nikolajsen
tn@businesskolding.dk
21590221