ERFA-Gruppen - netværket for Administrative Koordinatorer

ERFA-Gruppen - netværket for Administrative Koordinatorer

erfa-gruppen.com/

Kontaktperson
Karin Skov
skovkarin@gmail.com
+45 2635 0757

Netværket har 22 medlemmer og mødes 6 gange årligt.

Erfaringsudveksling med medlemmer fra andre virksomheder, for at give og hente inspiration og hjælp til konkrete opgaver, f.eks. diverse politikker, firma-arrangementer, personaleblade og IT-løsninger.

Fagligt netværk:
Opbygge kendskab og relationer til andre virksomheder i området, dels for udvikling af egne faglige kompetencer, dels for herigennem at kunne trække på viden fra de andre medlemmer. 

ERFA-udveksling:
Erfaringsudveksling med medlemmer fra andre virksomheder, for at give og hente inspiration og hjælp til konkrete opgaver, f.eks. diverse politikker, firmaarrangementer, personaleblade, IT-løsninger. 

Virksomhedsbesøg:
Opleve kulturen i andre virksomheder og få inspiration til løsning af f.eks. arbejdspladsindretninger, produkthåndtering, miljøløsninger mv.