Christiansfeld Erhvervsråd

Christiansfeld Erhvervsråd

Kontaktperson
Lars Andersen
lfa@skare.dk
+45 4056 5546

Netværket har 28 medlemmer og mødes 4-6 møder årligt.

Christiansfeld Erhvervsråd har til formål at samle alle kræfter i lokalområdet, der vil arbejde for erhvervslivets trivsel og fremgang, herunder oprettelse af nye virksomheder og udbygning af eksisterende i lokalområdet.