Christiansfeld Erhvervsråd

Christiansfeld Erhvervsråd

https://www.christiansfelder.dk/

Kontaktperson
Henrik Halken
hth@aller-aqua.com
+45 4033 3568

Netværket har 28 medlemmer og mødes 4-6 møder årligt.

Christiansfeld Erhvervsråd har til formål at samle alle kræfter i lokalområdet, der vil arbejde for erhvervslivets trivsel og fremgang, herunder oprettelse af nye virksomheder og udbygning af eksisterende i lokalområdet.