Torsdag den 27. februar 2020 kl. 15.00 – 17.00
Comwell Kolding, Skovbrynet 1, Kolding

 

Alle medlemmer af Foreningen Business Kolding kan deltage på generalforsamlingen, og hvert medlemsskab har én stemme.

Tilmelding til generalforsamling her: link

Program

15:00 Mød kandidaterne til repræsentantskabet

15:45 Velkomst

15:50  Ordinær generalforsamling
            Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af minimumskontingent for det efterfølgende år
  5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
  6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer jfr. § 3, herunder oplæsning af meddelelse fra Kolding Byråd, de faglige organisationer, Campusrådet, UU-rådet, detailbranchen og turismedestinationssamarbejdet om, hvem der er udpeget som repræsentantskabsmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

 17:00 Afslutning


Foreningen Business Kolding søger nye medlemmer til repræsentantskabet i 2020.
Valg til repræsentantskabet foregår på generalforsamlingen d. 27. februar 2020, og alle medlemmer opfordres til at stille op.

Du kan læse mere om repræsentantskabsvalget og melde dit kandidatur her: link
Deadline for opstilling er d. 14. februar 2020. Der er også mulighed for at melde sit kandidatur ved selve generalforsamlingen.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Foreningen Business Kolding

 

Frameld nyhedsbrev