Vil du være på forkant med kommende forbrugertendenser?

Workshoppen vil give dig øget kendskab til forbrugerens nuværende og fremtidige forbrugsmønstre og dermed indsigt i motiverne for menneskets forbrug og adfærd. Som virksomhed og butik handler det om at udnytte disse muligheder for at sikre fremtidig vækst.

HVEM KAN DELTAGE?
Forløbet henvender sig til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark.
Forløbet er GRATIS – du skal bare investere den tid, som du og/eller din medarbejder bruger på forløbet. 

For at din virksomhed kan deltage, skal I, i bred forstand, arbejde inden for oplevelseserhverv, design, energi eller sundheds- og velfærdsinnovation. Vi hjælper naturligvis med den afklaring.

Tilmeld dig workshoppen

27. februar 2018
kl. 16:00 - 20:00
SDU
Universitetparken 1
6000 Kolding
Dennis Færch Broch
defb@sdu.dk
Sidste frist for tilmelding er den 20. februar.