Som iværksætter har du adgang til et stort udvalg af værktøjer, tilbud og inspirationskilder. Her har vi samlet nogle fra forskellige aktører - vælg de værktøjer der er relevante for dig og tilpas dem til din egen situation og virksomhed.

Opstart og drift af din virksomhed

Et solidt fundament er kritisk, for at du kan opbygge en god og sund virksomhed. Det er derfor vigtigt, at du investerer tid i den indledende undersøgende fase og søger rådgivning, hvis du har spørgsmål. 

Typisk er en iværksætterrejse iterativ, for efterhånden som du bliver mere afklaret, vil du kunne gå tilbage og forbedre fundamentet.  

Iværksætter-tjeklisten: 3 faser ved opstart af virksomhed

1. Før du starter virksomhed​

Inden du vælger at blive iværksætter og etablere virksomhed, bør du undersøge det forretningsmæssige grundlag for din idé. Mange af tingene på listen herunder er dog ikke kun vigtige i din opstart, men centrale elementer i det at drive og udvikle en forretning i det hele taget.

 • Beskriv og test din forretningsidé

  Hvordan ved du om din idé også er en god forretningsidé? Få hjælp til at undersøge, udvikle og konkretisere din idé.

  Læs om hvordan du tester din forretningsidé

  Tag testen: Fra idé til succesfuld virksomhed

 • Undersøg dit marked For at komme godt fra start er det vigtigt, at du kender kundepotentialet og dine konkurrenter.

  Markedsanalyse - kend dine kunder og konkurrenter

 • Læg et etableringsbudget

  Det er vigtigt at have styr på økonomien i din opstart.  Start med at lægge et budget, så er du godt på vej – også hvis du skal tale med banken.

  Download etableringsbudget (Excel)

 • Få overblik over finansieringsmuligheder

  Det er ikke sikkert, at du selv har den nødvendige startkapital. Få et overblik over dine finansieringsmuligheder.

  Læs om finansieringsmuligheder

 • Fastlæg din forretningsmodel

  Din Forretningsmodel er en beskrivelse af, hvordan du tjener penge på din virksomhed.

  Find vejledning til de syv vigtigste punkter i din forretningsmodel

 • Beskyt dine idéer

  En virksomhed kan være baseret på en opfindelse, et særligt design eller et nyt navn eller logo, som der er behov for at beskytte. Er det tilfældet for dig?

  Læs om beskyttelse af immaterielle rettigheder

 • Tjek firmanavn og domæne

  Tjek om andre har rettigheder til det navn, du ønsker til din virksomhed- og om domænet er ledigt.

  Læs om firmanavn

 • Overvej en webshop

  I takt med at nethandlen stiger, er det vigtigt at have fokus på at udvikle en moderne webshop, hvis det passer til dit produkt.

  Start din egen webshop

 • Overvej en ejeraftale, hvis I er flere ejere

  Ejer du et selskab sammen med andre, bør I beskrive betingelserne for jeres fælles ejerskab. Samarbejdet kræver forventningsafstemning og klare rammer. Det kan en ejeraftale hjælpe med.

  Læs om ejeraftale

 • Overvej den rigtige virksomhedsform

  Alle virksomhedsformer har særlige kendetegn, fordele og pligter. Find ud af, hvilken virksomhedstype der passer dig bedst, fx selskab eller enkeltmandsvirksomhed, før du registrerer din virksomhed og får et CVR-nummer.

  Guide til valg af virksomhedsform

2. Formel etablering af din virksomhed

Du har først formelt en virksomhed, når du har registreret den på Virk.dk, og har fået en digital postkasse og NemKonto til din virksomhed. Etableringsfasen har også konkrete opgaver med fx at skaffe lokaler, produktionsfaciliteter og tilladelser.

3. Drift og udvikling af virksomheden

Som iværksætter med ’nyslået’ CVR-nummer, går du en spændende, men også udfordrende, tid i møde. Virksomheden skal på samme tid både driftes og udvikles, for at du kan opnå dine ambitioner. 

Business Koldings Iværksættermodel

Iværksættermodellen illustrerer syv faser der etablerer en god, sund virksomhed, når du som iværksætter vælger at starte selvstændig virksomhed, eller når du som virksomhedsejer vælger at starte en ny forretningsenhed.

De syv faser kan gennemgås i forskellig rækkefølge: Nogle gange starter man med et stærkt team, der efterfølgende får en god idé. Andre gange starter man med at have et produkt, bygger teamet op omkring det og får det solgt på markedet. 

Hvor i modellen befinder du dig? 

Levevej
På baggrund af positiv indflydelse træffer du et selvstændigt valg om at være lønmodtager, iværksætter eller begge dele.

Idé
Du identificerer et behov eller en problemstilling og får en idé til at indfri behovet eller løse problemet.

Teamet
Du sætter dit hold og danner det netværk, som sikrer dig et stærk team, der kan realisere idéen.

Proof of Concept
Du beviser, at din idé kan realiseres i virkeligheden. Dit produkt, din service eller dit koncept indfrier behovet eller løser problemet.

Proof of Sale
Du beviser, at der er et marked for dit produkt, din service eller dit koncept ved at skabe salg.

Proof of Business
Du begynder at drifte din iværksætter-virksomhed og skaber salg, der sikrer, at du kan udbetale løn til dig selv og dit hold.

Skalering
Du kender nu dine kunder og er klar til at få flere kunder samt at indfri din forretningsidés fulde potentiale.

For hver fase af Business Koldings Iværksættermodel findes der et stort udvalg af værktøjer, sparring, netværk og tilbud. 

Valg af virksomhedsform

Når du registrerer din virksomhed, skal du vælge virksomhedsform. Du skal bl.a. vælge, om du vil starte en personligt ejet virksomhed eller et selskab. Der gælder forskellige krav og muligheder for hver enkelt virksomhedsform. 

Brug evt. overblikket og guiden herunder, som baggrund for en dybere dialog om virksomhedsformer med rådgiverne i Gratis Rådgivning

Forretningsidé

Som iværksætter har du identificeret et behov eller en problemstilling og fået en idé til et produkt, en service eller et koncept der kan indfri behovet eller løse problemet.

Forretningsmodel

Din forretningsmodel beskriver hvordan din forretningsidé kan realiseres i virkeligheden og blive til en virksomhed, som du kan tjene penge på. 

Der findes forskellige måde at præsentere din forretningsmodel på, men Virksomhedsguiden har samlet 7 punkter som skal indgå.

 1. Dit værditilbud  din produktidé i forhold til kommende kunder.
 2. Dine segmenter  hvem sælger du til?
 3. Dine salgskanaler  hvordan når du ud til dine segmenter?
 4. Dine partnere  hvem kan hjælpe mig?
 5. Arbejdsfordeling  hvem laver hvad?
 6. Produktion  hvem skal producere varen, og til hvilken pris?
 7. Forventede udgifter og indtægter  likviditetsbudgettering.

Business Model Canvas er et godt og overskueligt sted at starte. Her kan du lege med din forretningsmodel, altså hvordan du skal tjene penge. 

På platformen Entreprenerdy finder du også et online værktøj, der hjælper dig med at opbygge din forretningsmodel og tager dig igennem de ting, du bør have styr på.

Dit værditilbud kan du f.eks. arbejde med i Value Proposition Canvas, der ser nærmere på kundens udfordringer, ønsker og forventninger. 

Gameplan

Som iværksætter, er du leder i din virksomhed. Det er dit ansvar at lægge en plan for, hvordan du vil drive virksomheden og beslutte hvad dine ambitioner med virksomheden er:

 • Hvor mange timer vil du arbejde i virksomheden?
  Vil du arbejde deltid eller fuldtid?
 • Hvor man kroner vil du investere i virksomheden? 
  Kan du starte uden de store investeringer eller skal du indkøbe lager?
 • Hvor ser du virksomheden om 6 måneder, 1 år eller 5 år? 
  Hvilke produkter/ydelser tilbyder du? Hvad er din forventning til omsætning? Hvilke kunder har du?

Der er ikke rigtige eller forkerte svar, men det er en god øvelse at få det defineret - og endnu bedre at dele det med en sparringspartner. 

En gameplan/handlingsplan kan være med til at skærpe visionen for din virksomhed, gøre dine mål overskuelige og fastlægge de(t) første skridt.

Forretningsplan

En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed du vil etablere og en plan for, hvordan du vil drive og udvikle den. Planen vil bl.a. kunne samle trådene fra dine øvrige forbe­redelser og derved gøre din start af virksomheden meget mere overskuelig – både for dig og dine rådgivere.

For mange iværksættere er det ikke nødvendigt at skrive en forretningsplan i første omgang. I stedet kan f.eks. Business Model Canvas være hurtigere og mere effektivt, fordi man på én side kan redegøre for alle de væsentligste forhold omkring den kommende virksomhed (læs evt. mere under forretningsmodel). 

Hvis du skal ud og skaffe ekstern kapital til din virksomhed, kan det være en fordel at udarbejde en forretningsplan.

Økonomi

For mange er budgetter, skat, moms og økonomistyring noget af det der volder flest mentale kvaler. Heldigvis gør de teknologiske muligheder det hele tiden nemmere og nemmere. 

Regnskabsprogrammer

Vi anbefaler, at du fra start bruger ét af de mange forskellige regnskabsprogrammer til økonomistyring. I regnskabsprogrammerne kan du sende fakturaer og få et samlet økonomisk overblik - nogle af dem er endda gratis at bruge. 

Du kan finde online regnskabsprogrammer ved at søge på Google eller spørge din revisor. Nedenunder kan du se eksempler på 3 programmer.

Budgetter

Budgetskemaerne kan være med til at give dig et økonomisk overblik. Der er tale om et simpelt regneark, som kan give dig et fingerpeg om udgifter i forbindelse med etableringen, driften samt eventuelt behov for tilførsel af lån i et pengeinstitut.

Nedenunder kan du downloade Virksomhedsguidens skabeloner til etableringsbudget, driftsbudget og likviditetsbudget. 

I etableringsbudgettet noterer du alle de udgifter du har ift. at etablere virksomheden. Det kan f.eks. være lokaler, inventar, lagervarer, markedsføring og rådgivning. 

I driftbudgettet noterer du forventede indtægter og udgifter måned for måned, så du kan se, om økonomien hænger sammen i virksomheden.

I opstarten giver driftsbudgettet dig mulighed for at teste forskellige scenarier, f.eks. hvor mange timer/ydelser/varer du skal sælge for at dække dine udgifter og have et overskud. 

Når virksomheden er etableret, kan du bruge driftsbudgettet som styringsredskab i virksomheden. Hvis dine omkostninger er højere end forventet eller dine indtægter lavere, hvad kan du så ændre i budgettet (og dermed i virksomheden), som kan skabe større indtægt eller sænke omkostningerne. 

Mange virksomheder oplever variation i indtægterne fra måned til måned. Med et likviditetsbudget kan du tage højde for udsving og se, om du måned for måned har penge nok til at betale forventede løbende udgifter.

Finansiering

Som iværksætter kan du have brug for kapital til opstart, drift og udvikling af din virksomhed. 

Det kan være en god idé at investere mindst mulig kapital i opstart af virksomheden, indtil du har fået testet dit produkt/koncept af på markedet og ved, at der er grobud for en sund virksomhed.

Hvis du har begrænset adgang til kapital, kan en Lean Startup strategi måske være interessant for dig. 

Der findes flere forskellige crowdfunding-platforme, hvor privatpersoner kan investere i din idé, bl.a. Kickstarter (amerikansk platform), Boomerang (dansk platform) og COOP crowdfunding (fødevarer). 

SKAT

Start-up med skat er SKATs hjælp til værksættere. Her finder du vejledninger til f.eks. registrering af virksomhed, oprettelse af NemKonto og indberetninger.

Tilbud hos Business Kolding

Starter eller driver du virksomhed i Kolding kommune, står Business Kolding klar til at bidrage til, at du får succes med dine iværksætterambitioner.

Vi er primus motor for iværksætterindsatsen i Kolding kommune og hjælper årligt over 300 iværksættere godt på vej med deres drøm.

Vi har en palette af aktiviteter, møder, arrangementer, kurser og forløb, der har til formål at skabe succes for dig - lige fra den spæde idé til den etablerede iværksætter.

Rådgivning

Overvejer du at tage springet og starte selvstændig virksomhed, eller er du allerede i gang? Det er altid rart at vende tingene med én, der kan se det hele lidt fra oven.

Vi møder hvert år rigtig mange iværksættere indenfor alle brancher. Hos Business Kolding får du sparring lige der, hvor du er med din idé eller virksomhed.

Det er vigtigt at komme godt fra start og undgå unødvendige fejltagelser. Derfor afholder vi informationsmøder, tilbyder 1:1 vejledning og du kan få tilknyttet en mentor. Torsdage er der Gratis Rådgivning indenfor etablering, jura, økonomi, skat og forskellige temaer.

Netværk

Værdifulde kontakter er ofte forudsætningen for nye virksomheders vækst og udvikling. Vi kan hjælpe med at åbne de rigtige døre for dig og din virksomhed.

Iværksættere som formår at bruge deres netværk professionelt, klarer sig bedre og formår i større omfang at skabe vækst i virksomheden.

Forløb

Business Kolding tilbyder forløb og kompetenceudvikling, uanset hvor du befinder dig på din iværksætterrejse – lige fra den første idé til opstart, vækst og ekspansion.

Vi tilbyder forløb for ledige, studerende, nye og etablerede iværksættere. 

Gennem Iværksætterdanmark tilbyder vi målrettede workshopforløb med viden og værktøjer til vejen fra god idé til god forretning. Du får adgang til både lokale fysiske forløb og online forløb fra hele landet.

Iværksætteri i praksis er et akademifag der sikrer dig overblik over virksomhedsdriften. IBA Kolding starter nyt hold i januar 2024.