Ladiescircle

Kontaktperson
Camilla Nielsen
LC3kolding@gmail.com
+45 28141447

Netværket har 20 medlemmer og mødes 12 gange - hver onsdag i lige uger.

Som en del af Ladies Circle udvikler du dig som menneske og får forståelse for andres livsvilkår. Derudover har du mulighed for at udvide dit netværk, lokalt, nationalt og internationalt.

Hver klub mødes ca. en gang i måneden eller ialt 10-15 gange om året, hver gang med forskellige programpunkter og dagsorden. For at fremme det gode sammenhold er der mødepligt for at sikre, at medlemmerne kommer til møderne hver gang. Til møderne inviteres ofte spændende eksterne foredragsholdere, der arrangeres virksomhedsbesøg, eller der afholdes mere intime møder hvor dagsordenen kan være at pleje medlemmernes kendskab til hinanden. Der gennemføres et par faste punkter ved hvert møde. For at give medlemmerne indtryk af, hvad der sker i andre klubber afvikles brevgennemgangen ved, at en LC-pige gennemgår mindst 10 referater fra andre klubbers møder. På skift afholder et af klubbens medlemmer 3 minutter om et emne, der optager hende for tiden. Det kan være emner fra dagspressen, erhvervslivet eller hverdagen, der optager den enkelte. Den fri debat og fordomsfri omgangsform i klubberne er med til at skabe mange gode diskussioner på flere niveauer, og man er sikker på, at private ting, der erfares på møderne ikke kommer videre.