Hvordan kan unge leve mere bæredygtigt? Hvad er unges adfærd i forhold til bæredygtighed? Kan unge nudges til en mere bæredygtig livsstil?

Det er et område, som samfundet er meget optaget af, men der mangler viden om, hvordan unge kan integrere en mere bæredygtig livsstil i deres hverdag. En undersøgelse fra Electrolux om unges syn på bæredygtig livsstil og mode, som er foretaget blandt 14.000 unge mennesker i verden, viser, at mange unge peger på manglende viden som en af de vigtigste barrierer for at skabe mere bæredygtige tøjvaner. Virksomhederne efterspørger viden om unges adfærd.

På Forskningens Døgn skaber IBA et mødested for forskere, borgere, virksomheder og studerende, hvor der sættes fokus på den nyeste forsknings- og praksisviden i forhold til unge og bæredygtighed.

Pelle Guldborg Hansen er adfærdsforsker ved Roskilde Universitet og førende ekspert i, hvordan man påvirker menneskelig adfærd ved hjælp af nudging.
FAKTA: Forskningens Døgn

Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der skaber mødesteder mellem forskere, borgere og virksomheder. Forskningens Døgn markeres på IBA d. 26. april 2023 under overskriften Unge og bæredygtighed. Her vil forskere inspirere til og debattere netop det.

Alle områdets borgere og virksomheder er inviteret med til dette års Forskningens Døgn, der afholdes på IBA Erhvervsakademi Kolding.

26. april 2023
kl. 08:30 - 11:00
IBA Erhvervsakademi Kolding
Havneparken 1
6000 Kolding
Gratis

Arrangementet er afholdt.