Andersen Partners og Business Kolding inviterer til morgenmøde omkring den nye lov om ansættelsesklausuler.

Den 1. januar 2016 trådte ansættelsesklausulloven i kraft og regulerer fra den dato alle lønmodtageres nye konkurrence- og kundeklausuler, ligesom den forbyder nye jobklausuler.

Lov om ansættelsesklausuler indeholder en samlet regulering af job-, konkurrence- og kundeklausuler, samt kombinerede klausuler for alle lønmodtagere.

Nugældende regler om konkurrence- og kundeklausuler i funktionærloven (§§ 18 og 18a), aftalelovens § 38 og jobklausulloven ophæves.

Loven, der er vedtaget i Folketinget den 10. december 2015, vil gælde for alle af de af loven omfattede ansættelsesklausuler, som indgås efter lovens ikrafttræden den 1. januar 2016. Den nuværende regulering af kunde- og konkurrenceklausuler gælder primært for funktionærer.

 

PROGRAM

Velkomst
v/Business Kolding

Lov om ansættelsesklausuler
v/ Claus Guldager, Andersen Partners

  • Jobklausuler
  • Konkurrenceklausuler – kundeklausuler - kombinerede klausuler
  • Kompensation
  • Reglerne for opsigelser
  • Overgangsregler

Andre erhvervsbegrænsende regler:

  • Markedsføringslovens § 1 og 19
  • Loyalitetsforpligtelsen under og efter ansættelsesforholdets afslutning
05. februar 2016
kl. 08:00 - 09:30
Business Kolding (3. sal)
Akseltorv 8
6000 Kolding
Gratis
No-show-fee på kr. 300kr såfremt afbud ikke er modtaget 24 timer inden arrangementets start.,- opkræves ved udeblivelse eller afbud senere end 24 timer før arrangementsstart.

Arrangementet er afholdt.

Sidste tilmeldingsdato er den 4. februar 2016