Foreningen Business Kolding indkalder alle medlemmer til ekstraordinær Generalforsamling onsdag d. 20. marts 2024, hvor bestyrelsens forslag til nye vedtægter endeligt skal godkendes.

Bestyrelsen har stillet forslag til ændring af vedtægterne
På den ordinære generalforsamling d. 29/2 2024, godkendte generalforsamlingen bestyrelsens forslag til nye vedtægter. Der skal derfor iflg. vedtægterne afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor de nye vedtægter endeligt godkendes.

Ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægterne
Ændringer af vedtægterne skal ske med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer og kun efter vedtagelse på to afholdte generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Enhver stemmeberettiget kan kræve skriftlig afstemning. 

Program
07.45

Ankomst
Let morgenmad og mulighed for netværk

08.00

Velkomst

08.10

Ekstraordinær generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Anden godkendelse af bestyrelsens forslag til nye vedtægter 
    1. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter
  3. Eventuelt
08.45

Afslutning

20. marts 2024
kl. 07:45 - 09:00
Pakhuset
Lokale "Bornholm"
Sdr. Havnegade 7
6000 Kolding

Arrangementet er afholdt.

Signe Madsen
simad@businesskolding.dk
24913675