ErhvervsKvinder Trekantområdet

Kontaktperson
BENTE DEMONT
bde@demontconsult.dk
+45 61 20 20 61

Netværket har ca. 30 medlemmer og mødes 11 gange årligt.

Netværk for aktive kvinder der deler foreningens vision: Erhvervskvinder er Danmarks største og førende netværk for ambitiøse, indflydelsesrige og karriereorienterede kvinder.

Vi er et stærkt fagligt og socialt netværk, der giver det enkelte medlem mulighed for personlig og karrieremæssig udvikling. Erhvervskvinder er med til at sætte dagsordenen for kvinder i dansk erhvervsliv.