KOM-ET; Et kompetencenetværk for ansatte direktører i ejerledede virksomheder.

At ansætte en direktør i ejerledet virksomhed er ejerlederens bevidste og strategiske valg. Det sker ofte som led i at udvikle virksomheden og for at sikre de bedste ledelseskompetencer.

De fleste kan dog blive ganske overraskede over samarbejdet. Ansatte direktører kan blive overrasket over ejerens synlige og aktive deltagelse i ledelsesfunktionen og ejerlederen kan overraskes over sin egen nye rolle.

Deltag i inspirationsmødet og giv input til indhold og formen på dette netværk - så vi kan ramme plet!

Læs mere om baggrunden, initiativtagerne og mødet på www.lyngs.org/kom-et.

Program
14.00

Velkomst og præsentation
v/ Susanne Toft Lyngs, Lyngs Management

14.30

Jobbet som ansat direktør - reelt og formelt
v/ Joe Domino, Kaiser Domino Advokatfirma

15.00

Ledelsesudfordringen i ejerledet virksomhed
v/ Lyngs Management

15.30

Erfaringsudveksling i mindre grupper

16.30

Dannelse af netværk eller ej - opsamling 
v/ Lyngs Management

17.00

Afslutning og aftaler om det videre forløb

18. marts 2015
kl. 14:00 - 17:00
Tricon Techsoft A/S
Gejlhavegaard 1
6000 Kolding
Gratis

Arrangementet er afholdt.

Susanne Toft Lyngs
Susanne@lyngs-management.dk
2331 9019