Færre p-pladser, kun adgang for el-biler og fortrinsret for cykler - er det løsningen på fremtidens mobilitetsproblemer i Kolding?

Nu kan du blive klogere på Kolding Kommunes planer for fremtidens bytrafik, når de inviterer til åbent dialogmøde og præsenterer visionerne for fremtidens bæredygtige bytrafik. Den hastige vækst i Kolding By og kommunens klare fokus på bæredygtighed, giver anledning til nye måder at tænke mobilitet på. Vi må deles mere om pladsen. Cykle mere. Og støtte op om den kollektive transport.

Dilemmaerne er åbenlyse. Spørgsmålene mange. Løsningerne må vi være sammen om at finde.

På dialogmødet vil formanden for Plan og Teknik Jakob Ville byde velkommen, og herefter vil trafikforsker Niels Buus give sit bud på fremtidens bæredygtige bytrafik. Derefter vil Mads Astrup, som er områdechef i By- og Udviklingsforvaltningen præsentere den kommende mobilitetsplan for Kolding by.

Efter pausen møder du også trafik-planlæggere fra kommunen, på hver af de fire dialogspor:

  • ”En fredelig bymidte”
  • ”Sammen eller hver for sig?”
  • ”Skal vi sætte strøm til den grønne omstilling?”
  • ”Hvorfor cykler vi ikke mere?”
Program
17:00

Velkomst og præsentation

17:15

Hvilke tendenser påvirker fremtidens trafikmønstre?
v/ Trafikforsker Niels Buus

17:40

Kolding Kommunes Mobilitetsplan 2023-2035
v/ Mads Astrup, By- og Udviklingsforvaltningen

18:00

Pause med let forplejning

18:25

Dialogsessions ved standene

19:15

Opsamling & åbent plenum

20:00

Tak for i aften

Arrangementet er gratis, vi byder på let forplejning og alle er velkomne! Kolding Kommune har netop sendt Mobilitetsplanen i offentlig høring frem til den 4. januar 2023.

Du kan læse mere om mobilitetsplanen på mobilitetsplan_2023_2035_høring.pdf (kolding.dk).

23. november 2022
kl. 17:00 - 20:00
Kolding Bibliotek
Slotssøvejen 4
6000 Kolding
Kræver ikke tilmelding
Gratis
Michella Bigum Nielsen
nmich@kolding.dk
7979 1281