Hvordan skaber vi fremtidens kvalificerede arbejdskraft? Det gælder både den dygtige håndværker og den kvalificerede IT-medarbejder. Vi mangler hænderne lige nu – men også i fremtiden, hvor både arbejdsmarkedet og opgaverne vil ændre sig.

Der er brug for, at vi mødes og sammen tænker i løsninger. Løsninger, der sikrer den rigtige arbejdskraft gennem uddannelse og opkvalificering, hvor både jobcentret og uddannelsesinstitutionerne løfter deres del af opgaven. Målet er, at vi sammen skaber grundlaget for, at Kolding Kommune og resten af Trekantområdet fastholder sin førerposition gennem yderligere vækst og udvikling.

Robotteknologi, automatisering og global konkurrence er væsentlige faktorer, når vi tænker langsigtet. Når jobfunktionerne ændrer sig, påvirker det også valget af uddannnelse og behovet for efteruddannelse. Derfor er det vigtigt, at de, der uddanner og de, som aftager, er i løbende dialog omkring fremtidens behov.

Med dette som udgangspunkt vil vi gerne invitere til en konference, hvor vi i fællesskab kan diskutere problemstillingerne og arbejde med løsninger på fremtidens udfordringer. Vi samler virksomheder, uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer til en fælles drøftelse og idegenerering i forhold til, hvordan vi sikrer os et arbejdsmarked med dygtige medarbejdere i fremtiden.

Vi håber, at du kan finde tiden til at deltage og glæder os til at byde velkommen.

Foreløbigt program
08.00

Morgenkaffe og velkommen til Lemvigh-Müller

08.15

Introduktion til dagen
v/Poul Erik Jensen, formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Kolding Kommune

08.25

Faglært arbejdskraft nu og i fremtiden
Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og direktør
Søren Maarssø, TRESU Group giver nogle perspektiver på udbud og efterspørgsel
af velkvalificeret faglært arbejdskraft, og hvordan vi fremadrettet kan arbejde
med at sikre os den er til stede.

09.00

Paneldebat om adgangen til kvalificeret arbejdskraft
Paneldeltagere:
Lone Folmer Berthelsen, erhvervsuddannelseschef, DI
Per Lynnerup, direktør, Teccluster Engineering
Peter Thuesen Andersen, formand, 3F Kolding
Kristina Ringkjøbing-Christiansen, uddannelseschef, IBC
Jakob Gudbrand, jobcenterchef, Kolding Kommune
Repræsentant fra Lemvigh-Müller

10.15

Pause

10.30

Fremtidens arbejdskraft
Gruppedrøftelser, der blandt andet kommer omkring:

  • Hvad skal fremtidens arbejdskraft kunne? Den dygtige faglærte og robotten – hvordan gør vi det attraktivt med en erhvervsuddannelse og kommer på forkant med teknologien?
  • Hvordan bruger vi hinanden som samarbejdspartnere? Repræsentanter fra
    erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, de faglige organisationer og Jobcentret – alle har vi en rolle, men hvordan videndeler vi optimalt og griber udfordringerne?
  • Fra uddannelse til job – hvordan? Skal vi tænke efteruddannelse på en helt anden måde for at give virksomhederne de bedste muligheder? Og hvad med den ledige –hvordan skifter vi bedst muligt spor og får folk i arbejde?
11.45

Hvad skal vi aftale i dag? Hvad skal vi gøre i morgen?
v/Poul Erik Jensen, formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Kolding Kommune

12.00

Frokost

24. april 2018
kl. 08:00 - 12:30
Lemvigh-Müller
Nordager 3
6000 Kolding
Gratis

Arrangementet er afholdt.

Randi Philipp
raph@kolding.dk
79798611
Tilmelding senest torsdag d. 12. april 2018 til Randi Philipp på raph@kolding.dk eller 7979 8611