Erhvervsgruppen Kolding

Erhvervsgruppen Kolding

https://erhvervsgruppen-kolding.dk/

Kontaktperson
Otto Clausen
opc@opc-group.dk
+45 2544 4342

Netværket har 45 medlemmer og mødes 4 gange årligt.

Foreningens formål er at samle en gruppe af virksomheder og personer, der vil støtte positivt op om Kolding Kommunes "Fyrtårne" indenfor teater, kunst, kultur, musik, sport, bo- og egnsudvikling m.m.

I samarbejde med kommunen og andre lokale foreninger vil Erhvervsgruppen Kolding skabe mere opmærksomhed, positiv omtale og spændende arrangementer indenfor bl.a.: Kultur Musik Sport By- og egnsudvikling Gennem fælles indsats på tværs af brancher søger Erhvervsgruppen Kolding at styrke netværk og erfaringsudveksling mellem byens ledere og virksomhedsejere i forhold til at støtte op om byens ‘fyrtårne’ og skabe en attraktiv by for Koldings borgere, virksomheder, studerende og tilflyttere. Erhvervsgruppen Kolding står bl.a. bag Kolding Light Festival og støtter op omkring Studie-Rock i Campus Kolding mm.

Hvis du har spørgsmål kan du også kontakte Carsten Borch på mail cb@carstenborch.dk