Erhvervsgruppen Kolding

Erhvervsgruppen Kolding

Kontaktperson
Otto Clausen
opc@opc-group.dk
+45 2544 4342

Netværket har 45 medlemmer og mødes 4 gange årligt.

Foreningens formål er at samle en gruppe af virksomheder og personer, der vil støtte positivt op om Kolding Kommunes "Fyrtårne" indenfor teater, kunst, kultur, musik, sport, bo- og egnsudvikling m.m.

EGK arbejder p.t. med at støtte udviklingen af Campusområdet, dialog med KK vedr. strategi, dialog med BK vedr. iværksætteraktiviteter, facilitering af Kolding Light Festival.