Hoteller og restauranter i Kolding blev hårdest ramt på beskæftigelsen, da Corona-epidemien kom til landet.

Den 25. september 2020
Morten Bjørn Hansen

Beskæftigelse

Det viser en ny særkørsel fra Danmarks Statistik, som Business Kolding har fået lavet. Tallene taler deres tydelige sprog. Fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020 tabte arbejdsmarkedet i Kolding 1.220 job – svarende til 2 procent af alle job.

Hoteller og restauranter reducerede i perioden antallet af job med hele 20 procent, mens transportsektoren oplevede et fald i beskæftigelsen på 4 procent og industrien tabte 3 procent af arbejdspladserne.

Men Corona-krisen ramte meget skævt på arbejdsmarkedet. For mens hoteller og restauranter måtte afskedige, så ansatte andre. I bygge- og anlægsbranchen udvidede virksomhederne antallet af beskæftigede med 7 procent, og inden for finansiering og forsikring kom der 4 procent flere job.

De flere job i disse brancher kunne dog ikke opveje antallet af tabte job. Opgjort i antal job tabte Kolding flest arbejdspladser sammenlignet med trekantområdets seks andre kommuner.

Men Kolding har vist sig at være lidt mindre Corona-følsom end andre kommuner. Kolding tabte som nævnt 2 procent af alle job til Coronaen, men i Middelfart tabte man hele 6 procent af arbejdspladserne, og i Billund var et tab på 4 procent af arbejdspladserne fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020.

Der findes ikke nyere beskæftigelsestal, som kunne sige noget om udviklingen siden 2. kvartal i år. Men vi ved fra opgørelserne af antallet af ledige, at virksomhederne begyndte at ansatte medarbejdere hen over sommeren hvor antallet af ledige faldt markant. Dog endnu ikke tilbage til niveauet før Coronaen ramte landet.

Beskæftigelsen i Kolding Kommune 2014-2020


Beskæftigelse 2. kvt. 2019 vs. 2. kvt. 2020

Kolding har haft det største tab af arbejdspladser i trekantområdet det seneste år, med et tab på 1220 arbejdspladser. De øvrige kommuner i Trekantsområdet ser således ud

Procentuelt er det Middelfart der har den største tilbagegang.

I nedenstående tabel kan man se, hvilke brancher der har været hårdest ramt. I Kolding er det, ikke overraskende, primært hoteller og restauranter, der har tabt arbejdspladser – dernæst er det industrien.

Bygge og anlæg samt information og kommunikation har derimod fået flere i beskæftigelse.

(Tabellen er sorteret på antal i differencefeltet og ikke andel, da et stort procentuelt tab kan dække over få arbejdsplader i en lille branche)

Branche2019 2.kvt.2020 2.kvt.DiffAndel
Hoteller og restauranter20091614-395-20%
Industri84328144-288-3%
Videnservice25212334-187-7%
Handel1092310742-181-2%
Undervisning35733420-153-4%
Sundhed og socialvæsen87308586-144-2%
Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service26682536-132-5%
Transport33543231-123-4%
Kultur og fritid741620-121-16%
Andre serviceydelser mv.11161043-73-7%
Uoplyst aktivitet21-1-50%
Landbrug, skovbrug og fiskeri456480245%
Ejendomshandel og udlejning476510347%
Finansiering og forsikring903943404%
Energiforsyning, Vandforsyning og renovation, Råstofindvinding6757527711%
Offentligadministration, forsvar og politi16321725936%
Information og kommunikation1477161814110%
Bygge og anlæg258627551697%
Kolding5227451054-1220-2%