Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at træffe beslutning om en fusion af Foreningen Business Kolding, Kolding Turistforening og Kolding Handelsråd.

Foreningen Business Kolding indkalder til ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 30. oktober 2019 kl. 09.00 – 10.00

Pakhuset, Bornholm, Sdr. Havnegade 7, Kolding

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Behandling af forslag til fusion af Foreningen Business Kolding, Kolding Turistforening og Kolding Handelsråd. pr. 31.12.2019
  3. Godkendelse af nye fælles vedtægter og kontingentsatser
  4. Eventuelt

Bestyrelserne i henholdsvis Foreningen Business Kolding, Kolding Turistforening og Kolding Handelsråd har igangsat arbejdet for at undersøge muligheder for en fusion mellem de 3 erhvervsforeninger.

Arbejdet er igangsat på baggrund af den nye erhvervsfremmelov, lov om turisme, brancheglidninger m.m., og ønsket om, at erhvervslivet i Kolding Kommune, uanset branche står stærkt – også fremadrettet.

Ifølge Foreningen Business Koldings vedtægter §10 fremgår det, at

”Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter dette (…) Ekstraordinær generalforsamling afholdes hurtigst muligt efter, at kravet herfor er fremsendt. På generalforsamlingen har hvert medlemskab én stemme.”

Ifølge Foreningen Business Koldings vedtægter §11 ”skal ændringer af vedtægterne ske med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer og kun efter vedtagelse på to afholdte generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.”

Vedtægterne blev ved første ekstraordinære generalforsamling den 10. oktober 2019 enstemmig godkendt. Derfor indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling med henblik på godkendelse af de nye vedtægter og kontingentsatser. 

De væsentligste ændringer som vedtagelse af forslagene vil indebære, er bl.a. følgende:

  • Repræsentantskabet udvides
  • Flere udpegninger
  • Etablering af permanent stående udvalg, som varetager turisme- og detailerhvervets interesser.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Foreningen Business Kolding

Bilag 1: Forslag til vedtægter
Bilag 2: Forslag til kontingentstruktur

30. oktober 2019
kl. 09:00 - 10:00
Pakhuset
Bornholm
Sdr. Havnegade 7,
6000 Kolding
Gratis

Arrangementet er afholdt.

Naja Bergholt
najbe@businesskolding.dk
79 79 29 08