Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Kolding Handelsråd fredag den 23. marts 2018.

Program
08:15

Velkomst

08:20

Ordinær generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens årsberetning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår, forelæggelse af budget til orientering, samt fastsættelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår
  4. Præsentation af bestyrelse
  5. Valg af revisor
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Forslag til punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen. Af hensyn til forplejning skal tilmelding til Generalforsamlingen ske senest den 18. marts 2018.

Med venlig hilsen

Kolding Handelsråd
Gitte Lindbo - formand

23. marts 2018
kl. 08:15 - 09:30
Pakhuset
Sdr. Havnegade 7
6000 Kolding

Arrangementet er afholdt.

Signe Madsen
simad@businesskolding.dk
2491 3675
Af hensyn til forplejning skal tilmelding ske senest den 18. marts 2018