IBA Erhvervsakademi Kolding arbejder på at få lov til at udbyde Datamatiker uddannelsen. Det kræver, at akademiet kan redegøre for: 1) behovet for uddannelsen i området 2) rekrutteringsgrundlaget til uddannelsen

 I forbindelse redegørelsen for behovet vil IBA og Business Kolding gerne invitere til et dialogmøde, for at diskutere behovet for uddannelsen i vores område. Mødet forventes afsluttet ved  9-tiden. 

I deres redegørelse vil IBA læne sig op af en række nationale rapporter. De siger, at der er stigende efterspørgsel konstruktions- og planlægningskompetencer samt systemdesign, mens der ikke er samme vækst i efterspørgslen på drift- og supportmedarbejdere.

Rapporterne peger ligeledes en stigende efterspørgsel på dynamisk webprogrammering, kompetencer inden for cloud-løsninger, Big Data og data-analysekompetencer samt kompetencer inden for digitale fremstillings- og produktionsteknikker.


Dagsorden til mødet se derfor sådan ud:

  1. Rekrutteringsproblemer. Mangler der folk med datamatiker eller datamatikerlignende kompetencer?
  2. Hvilke job og arbejdsområder er der i øjeblikket fokus på?
  3. Er der tendenser, som IBA skal være særligt opmærksomme på (fx i forbindelse med udformningen af valgfag)
  4. Praktik. Har de regionale virksomheder passende arbejdsopgaver til studerende i praktik (cirka 10 - 12 uger på tredje studieår)?
  5. Muligheder for deltagelse i uddannelsen. Har virksomhederne mulighed for at deltage i uddannelsen, navnlig i forbindelse med de studerendes større projekter (fx deltagelse i evaluering af de studerendes løsninger eller som opgavestiller)


I er meget velkomne til at tage flere punkter op på mødet.

Kort beskrivelse af uddannelsen:
På datamatikeruddannelsen lærer den studerende at udvikle, videreudvikle og vedligeholde it-systemer. Uddannelsen lægger vægt på, at den studerende lærer at designe og udvikle programmer og apps, og den indeholder disse kerneområder:

  • Programmering (40 ECTS), Systemudvikling (25 ECTS), Teknologi (15 ECTS) og Virksomheden (10 ECTS).
  • Hertil kommer 30 ECTS valgfag samt praktik (15 ECTS) og speciale (15 ECTS)
    30 ECTS er svarer til et semesters arbejde for en studerende på fuldtid.

Hovedvægten er således på, at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der vedrører nyudvikling, videreudvikling og integration af it-systemer i private og offentlige virksomheder nationalt og international.

23. januar 2019
kl. 07:30 - 09:00
IBA
Ålegården 2
6000 Kolding
Gratis

Arrangementet er afholdt.

Majbritt Lykke Sørensen
mls@businesskolding.dk
24598187
Sidste tilmelding er den 21. januar 2019 klokken 12.