Det var fremsynet, da Kolding Kommune d. 2. september for 20 år siden så behovet for en selvstændig erhvervsorganisation

I dag er modellen kopieret af andre kommuner, og samarbejdet mellem byens virksomheder og kommunen er mere smidigt, og giver bedre betingelser for erhvervsudviklingen.

”I Kolding skabte vi en konstellation omkring erhvervsudvikling, som har vist sig langtidsholdbar og effektiv. Kolding Kommune har gennem de sidste 20 år udviklet sig til en af de stærkeste erhvervskommuner i Danmark.
At have en erhvervsorganisation som hver dag arbejder på at formidle samarbejde mellem forskellige aktører, og som leverer services af høj kvalitet til virksomhederne er en af de vigtige forklaringer på den positive udvikling. Siden dengang har mange kommuner kopieret eller søgt inspiration i Business Kolding konstruktionen. Senest vores naboer i Fredericia”, siger Borgmester I Kolding, Jørn Pedersen.

Som selvstændig enhed kan Business Kolding agere mere frit, og fungere som en mellemmand og inspirator mellem det offentlige og det private erhvervsliv.

”Som selvstændig fond har du arbejdsro, og kontinuiteten i erhvervsudviklingen er ikke afhængig af politiske svingninger. Fra andre kommuner oplever vi, at kontinuitet ift. erhvervsudvikling langt fra er nogen selvfølge. Fra vores dialog med andre ved vi, at der mange steder bruges store ressourcer på uproduktive organisatoriske diskussioner. I Kolding er vi bestemt ikke altid enige – og det skal vi heller ikke være – men vi bruger tiden på at diskutere løsninger for erhvervslivet frem for organisering og interne kampe”, fortæller Adm. dir., Business Kolding, Tommy Langhoff.

Den samarbejdssøgende form, som Business Kolding konstruktionen bygger på, er i år også udvidet til et samarbejde med Trekantområdets andre kommuner. Her gik de seks erhvervsforeninger sammen og etablerede Business Trekanten, et samarbejde der forventes meget af de kommende år. Og et eksempel på samarbejde og synergi frem for intern konkurrence og modsætninger.

Selve jubilæet markeres med uformel morgenmad d. 2. september hos Business Kolding. Her mødes direktion, bestyrelse, repræsentantskab, Kolding Byråd og medarbejderne til morgenmad. Andre nyheder

Flot pris til Koldingvirksomhed

Beckhoff Automation ApS har netop vundet prisen German Company of the Year 2019. Samtidig har de taget første spadestik til et nyt domicil på 1500 m2, der bliver teknologisk velforsynet med deres egne produkter – og dermed kommer til at fungere som et levende showroom for kunderne.

Et liv med salg, marketing og kommunikation

Når man sidder og snakker med Thomas Hjortshøj, beboer i Pakhuset, får man hurtigt det indtryk, at dét man ikke kan – det kan man lære. I hvert fald har han prøvet rigtig meget – og de seneste 20 år som selvstændig.