Koldings virksomheder er optimistiske, når det gælder den fremtidige vækst. Det viser den seneste konjunkturanalyse, som Business Kolding har udarbejdet i samarbejde med Dansk Erhvervsfremme, DEF.

Når medlemsvirksomhederne i Business Kolding skal svare på deres forventede omsætning, så svarer 64 %, at de forventer bedre omsætningstal indenfor det kommende halve år. Derudover lyder svarerne fra 26 % af virksomhederne, at de har ansat flere medarbejdere end forventet, og 39 % svarer desuden, at de forventer at ansætte endnu flere.

Virksomhederne er optimistiske og forventer både ansættelser og et øget investeringsniveau. Det endda sammenlignet med et højt niveau i 2016 analysen. Det går for langt de fleste rigtig godt, og det svarer også meget godt til de tilbagemeldinger, vi generelt får i Business Kolding i vores mange kontakter med virksomhederne”, udtaler adm. direktør, Tommy Langhoff om den nye konjunkturanalyse.

Men ingen roser uden torne

Det er anden gang, at Business Kolding får udarbejdet en konjunkturanalyse. Og når der igen spørges til vækstbarrierer, er budskabet fra virksomhederne stort set det samme som sidste år. Her er det altoverskyggende ”mangel på kvalificeret arbejdskraft” og ”mangel på kapital”, der nævnes som barrierer for virksomhederne.

Der er uden tvivl helt reelle vækstbarrierer både i Kolding Kommune og nationalt. Siden analysen sidste år har vi søsat initiativerne NEXTTECH 3D print center for at styrke kompetenceforsyningen på det tekniske område og Kolding StartupBoost for at lette adgangen til kapital. Vi vil i 2017 og 2018 fortsætte med at imødegå disse barrierer med nye initiativer og services, samtidig med at vi er afhængige af nationale initiativer”, udtaler Tommy Langhoff.

Han efterlyser dog også initiativer i virksomhederne, der kan hjælpe udviklingen på vej.

Ved at indføre det dobbelte kompetenceløft, kan de ansætte nogle lige under det niveau, de har brug for, og så selv lære dem op. Rigtig mange virksomheder kan få meget gavn af netop det. Alternativet til at give eksisterende medarbejdere et kompetenceløft er også at kigge mod udlandet for at rekruttere de rigtige kompetencer til virksomhederne”, udtaler Tommy Langhoff.

Meget glædeligt er det at andelen af besvarelser, som peger på rammevilkår for iværksætteri som en barriere, er faldet signifikant fra 9% til 3% i årets måling. Der kvitteres derved for det store fokus, der er sat igang indenfor iværksætteri og entreprenørskab i både Kolding Kommune og Business Kolding.

Konjunkturanalysen er gennemført via spørgeskema i perioden fra d. 15.8.17-1.9.17.


Yderligere information

Tommy Langhoff, adm. direktør, Business Kolding – mobil. 2081 2927

Andre nyheder

Vi har brug for iværksættere

Det er først og fremmest i de nye virksomheder, at de nye job opstår. Netop derfor er iværksætteri helt centralt for samfundsøkonomien, og netop derfor er der behov for at understøtte det i Kolding kommune.

Eltang skole arbejder med fremtidens udfordringer

På Eltang Skole arbejder eleverne i 4.-6. klasse på tværs i faget BID, som står for Bæredygtighed, Innovation og Design. De arbejder med forskellige temaer inden for bæredygtighed, og har tidligere bygget et halmhus på skolens udendørsareal i forbindelse med temaet ”bæredygtig arkitektur”. Nu stå de klar med endnu et stort projekt.

Danmarks bedste arbejdsplads

IT- og rådgivningsvirksomheden Elbek & Vejrup er ikke kun Danmarks bedste arbejdsplads – de er også den anden bedste i Europa. Men hvad er det, der gør dem så unikke? Direktør Søren Ø. Knudsen mener, det er en kombination af strategi, geografisk placering, de rette medarbejdere og så et godt samarbejde med Business Kolding og det øvrige erhvervsliv.