Kolding Kommune har en fremgang på 7 pladser til nr. 16, men hvad kan man bruge undersøgelsen til, og hvilke indsatser er i gang for at forbedre vores erhvervsklima yderligere?

14. september 2015

Generelt om analyse og resultat
Kolding er samlet set gået fra en placering som nr. 23 i 2014 til nr. 16 i 2015. 

Resultaterne i hovedkategorier med en sammenligning mellem 2014 og 2015

Vi skal naturligvis glæde os over, at det igen er bekræftet, at Kolding Kommune er blandt de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark, og at knap 70% af de adspurgte vil anbefale andre virksomheder at etablere sig i Kolding kommune – hvilket er klart over landsgennemsnittet.

Samtidig er vi meget forsigtige med alt for detaljerede konklusioner. Dertil er der alt for mange usikkerheder i DI´s analyser, hvoraf den væsentligste er, at 2/3 af analysens resultater er baseret på subjektive svar fra kun 113 virksomheder, hvoraf mange ikke har haft reel kontakt med den service de er bedt om at vurdere. Analysens statistiske usikkerhed er dermed meget høj.

Desuden er analysen naturligvis udtryk for de parametre, som DIs virksomheder finder vigtige. Andre erhverv og brancher kan have andre prioriteter. Vores erhvervsstrategi og indsatser skal naturligvis tilgodese hele vores erhvervsliv.

Når det er sagt, så er det positivt at DI med analysen sætter fokus erhvervslivets vilkår, og vi får med analysen værdifulde input til det fortsatte arbejde med at forbedre services og vilkår.

Den interesserede læser kan finde detaljer om analyseresultatet og metoder på www.di.dk/le15.


Indsatsområder
På 4 af analysens hovedområder ligger Kolding Kommune ikke i kategorien ”høj placering” – ingen af dem dog i kategorien ”lav placering”:

  • Kommunale rammevilkår
  • Infrastruktur og transport
  • Kommunal sagsbehandling
  • Skatter, afgifter og gebyrer

Der bliver arbejdet målrettet med alle disse 4 parametre, hvor Kolding ikke ligger i toppen:

De kommunale rammevilkår udgør en samlet score baseret på 22 statistiske indikatorer med alt fra grundskyld og faktisk dækningsafgift til erhvervsfrekvens og ledighed.

De fleste af disse er indikatorer, som kun indirekte kan påvirkes, og der er således ikke indsatser direkte koblet til disse indikatorer.

Ift. infrastruktur og transport spørges til vurderingen af det kommunale vejnet og den kommunale kollektive trafik. 

Det er vores vurdering, at vi her betaler prisen for et højt aktivitetsniveau på nybyggeri og deraf afledte gener på gader og veje. Med den positive vækst som Kolding oplever, må vi erkende at vi de kommende år fortsat må betale en sådan pris. Den væsentligste indsats er en intensiv og effektiv information og dialog, således at generne kan minimeres. 

F.eks. arrangerer Business Kolding og Kolding Kommune den 9. september et dialogmøde omkring de trafikale forhold på Jens Holms vej. Den nye køreplan for bybusser kommer bedre rundt i erhvervsområderne og campus området.

Det er desuden glædeligt, at der er afsat hele 90 mio. i det kommunale budget til forbedring af vejnettet fra 2016.

Ift. kommunal sagsbehandling vurderes en kompetent og hurtig sagsbehandling på byggesager, miljøsager og sygedagpenge. 

På byggesager er mængden af sager steget med 100% fra 2014 til 2015 pga. det høje aktivitetsniveau og vækst, hvilket har forårsaget behandlingstider væsentligt længere end det generelle servicemål på 6 uger. Som konsekvens heraf har Byrådet tilført ekstra ressourcer til området, og det er By- og Udviklingsforvaltningens forventning at tiderne i senest november 2015 er bragt ned på servicemålet. Det er målet herefter at komme endnu længere ned.

Forvaltningen har over det seneste års tid implementeret konceptet ”Erhverv i fokus”, hvor en taskforce hurtigt og tidligt i forløbet sammensættes ift. konkrete sager, hvor kompleksitet eller strategisk betydning gør det relevant. Vi modtager meget gode tilbagemeldinger fra de involverede virksomheder.

Ift. skatter, afgifter og gebyrer vurderes dækningsafgift, personskatter og kommunale gebyrer – særligt byggesagsgebyr.

Byrådet vedtog i 2014 en plan for fjernelse af dækningsafgiften frem til år 2019 og har netop fastholdt planen i det indgåede budgetforlig. Business Kolding vil fortsat arbejde for, som minimum at fastholde denne plan, ligesom vi vil arbejde for lempelser af byggesagsgebyrer og andre afgifter. Det er vigtigt for den enkelte virksomhed, og det er vigtigt for Kolding Kommunes konkurrencedygtighed ift. tiltrækning af investeringer og virksomheder.


Dialogen vil fortsætte
En stærk dialog mellem kommune og erhvervsliv er i sidste ende afgørende, og Business Kolding vil fortsætte med at sikre dette.

Vil vi i 2015/2016 gøre ved at gennemføre en række åbne temamøder med dialog omkring nogle af de mest relevante og betydelige emner i samspillet mellem kommune og erhvervsliv, f.eks.:

  • Udvikling af by- og erhvervsområder Kolding
  • Udvikling af by- og erhvervsområder Vamdrup
  • Kommunal udbudspolitik
  • Mobilitet og infrastruktur
  • Byggesagsbehandling
  • Tilgængelighed af arbejdskraft og kompetencer

Følg med i nyhedsflowet fra Business Kolding på web, Facebook og LinkedIn for mere information om tid, sted og indhold.

Endelig vil jeg gerne understrege, at jeg og mine kollegaer i Business Kolding til enhver tid står til rådighed for idéer, kommentarer, ris og ros!

Med venlig hilsen

Tommy Langhoff
Adm. Direktør i Business Kolding

For yderligere info kontakt