Business Kolding har i en ny erhvervsanalyse taget temperaturen på virksomhedernes forventninger til første halvår 2019.

Hele 465 virksomheder deltog i spørgeskemaundersøgelsen. Vi skylder jer en stor tak. Det øger vores chance for at ramme plet med de erhvervsfremmetilbud, vi tilbyder virksomhederne.

Årets analyse viser, at det økonomiske opsving er i live og har det godt. Hver fjerde virksomhed forventer at øge antallet af medarbejdere, og seks ud af ti regner med bedre resultater og øget omsætning i årets første halvår.

Det er meget positivt for Kolding, at virksomhederne stadig oplever fremgang. Det skaber job – også til de medborgere, som måske ellers har vanskeligt ved at finde et fodfæste på arbejdsmarkedet.

Men der er også virksomheder, som oplever barrierer for deres udvikling. 18 procent af virksomhederne i Kolding peger således på, at rekruttering af arbejdskraft er en meget stor barriere.

Det er ikke underligt, at man i det økonomiske opsvings efterår har vanskeligere ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft – og det er et generelt problem at finde f.eks. IT-medarbejdere over hele landet.

Men der er også andre barrierer, som vi i Business Kolding vil forsøge at afhjælpe for virksomhederne. Det er blandt andet derfor, at vi for nylig indgik en aftale med Vækstfonden om, at de en gang om måneden er tilstede i Pakhuset, for at hjælpe de virksomheder for hvem finansieringen er en barriere.

I erhvervsanalysen har vi også selv sat hånden på kogepladen. Vi har spurgt virksomhederne om de bruger Business Koldings ydelser, og hvad de i givet fald synes om det.

Overordnet set er der en meget høj tilfredshed med Business Koldings ydelser og service – særligt hos de virksomheder, som har benyttet sig af tilbuddene.

Men der er også plads til forbedring. Jeg ærgrer mig f.eks. over, at 61 procent af virksomhederne ikke har benyttet sig af de muligheder, som Business Kolding ganske gratis tilbyder virksomheder med appetit på vækst og udvikling.

Der er virksomheder i Kolding, for hvem Business Kolding ikke virker som et oplagt tilbud i en travl hverdag. Det vil vi meget gerne lave om på, for vi har brug for, at erhvervslivet står sammen, hvis vi skal løfte Kolding. Og her vil jeg gerne fjerne en misforståelse, som jeg desværre ofte støder på. Business Koldings tilbud om erhvervsservice er for alle virksomheder i Kolding – de er ikke forbeholdt medlemmerne af Foreningen Business Kolding.

Der er inspirerende morgenmøder, tilbud om 1:1 vejledning, Gratis rådgivning hver torsdag eftermiddag i Pakhuset, spændende netværk og hjælp til det meste.

Hører du til blandt de virksomheder, som ikke har brugt os, eller ikke har brugt os nok, så tøv ikke med at kontakte mig, så vi kan være noget for jer.

Læs hele erhvervsanalysen

Vil du vide mere, så kontakt

Tel +45 9137 3119
mbh@businesskolding.dk
Adm. direktør

Morten Bjørn Hansen

Andre nyheder

Vi har brug for iværksættere

Det er først og fremmest i de nye virksomheder, at de nye job opstår. Netop derfor er iværksætteri helt centralt for samfundsøkonomien, og netop derfor er der behov for at understøtte det i Kolding kommune.

Eltang skole arbejder med fremtidens udfordringer

På Eltang Skole arbejder eleverne i 4.-6. klasse på tværs i faget BID, som står for Bæredygtighed, Innovation og Design. De arbejder med forskellige temaer inden for bæredygtighed, og har tidligere bygget et halmhus på skolens udendørsareal i forbindelse med temaet ”bæredygtig arkitektur”. Nu stå de klar med endnu et stort projekt.

Danmarks bedste arbejdsplads

IT- og rådgivningsvirksomheden Elbek & Vejrup er ikke kun Danmarks bedste arbejdsplads – de er også den anden bedste i Europa. Men hvad er det, der gør dem så unikke? Direktør Søren Ø. Knudsen mener, det er en kombination af strategi, geografisk placering, de rette medarbejdere og så et godt samarbejde med Business Kolding og det øvrige erhvervsliv.