VekselWirk 2.0 skal sikre at vi stadig høster værdi af de resultater og strukturer der er skabt i Interreg projektet VekselWirk.

Netværksprojektet er sat i verden for at bygge bro imellem VekselWirk og VekselWirk 2.0

I VekselWirk blev 5 Creative Hubs forbundet og gennem netværk og aktiviteter blev innovationspotentialet blandt de kreative i hele programregionen aktiveret. Det overordnede mål var systematisk, at bruge de kreative erhvervs innovative effekt til produkter og forandringsprocesser i SMV'er og offentlige forvaltninger i hele programregionen.

Innovation Hubs i Kolding, Kiel, Lübeck og Roskilde er ved at udvikle et koncept og en Interreg 6a-ansøgning, VekselWirk 2.0, med det formål at skabe en innovativ struktur inspireret af den tyske do-school, som skal være samlingspunkt for kreative solo-selvstændige og enkeltmandsvirksomheder.

Strukturen skal bringe kreative mennesker sammen med virksomheder og offentlige forvaltninger fra VekselWirk Stakeholder Network for at anvende kreative metoder (f.eks. designtænkning, prototyping osv.) til udvikling af innovative produkter og forandringsprocesser.

Netværksprojektet er sat i verden for at skabe grobund for vekselwirk 2.0. Derfor skal der ved netværksprojektets afslutning gerne ligge følgende resultater:

  1. Der er en liste over alle interesserede kreative solo selvstændige og enkelte virksomheder, der er interesserede i at deltage i ”Do-Skolen” og et kort med deres geografiske placering.
  2. Målgruppen er defineret og beskrevet, individuelle interesserede SMV'er og offentlige forvaltninger har tilkendegivet deres interesse.
  3. De mulige emner i programregionens styrkepositioner er tilgængelige på baggrund af resultaterne af en undersøgelse.
  4. Der er udviklet eksemplariske tilbud og opgaver til en do-school for kreative mennesker i programregionen, herunder feedback fra kreative mennesker og potentielle kunder, som så kan formidles som led i et efterfølgende Interreg 6a projekt.
  5. Der er en arbejdsplan for Do-Skolens udvikling, etablering og økonomiske driftskoncept.

Business Kolding rolle:

Business Kolding repræsenterer broen til virksomhederne og iværksætterne, og har til opgave at formidle muligheden til kreative såvel offentlige og private virksomheder.

De skal være med til at forme projektansøgningen således at de kreatives behov tilgodeses.

Projektperiode: januar 2022 - 31. december 2022