En unik mulighed for at få en digital ekspert med på holdet og medfinansiering til udvikling af jeres strategi for digitalisering.

De fleste virksomheder ved, at digitalisering er helt afgørende for at klare sig i fremtiden. Alligevel får de ikke taget skridtet. Enten fordi de mangler tid eller viden.

Med programmet Digital Omstilling – Strategi for Digitalisering har du og din virksomhed nu chancen.

Om projektet
Væksthus Syddanmark leder programmet i samarbejde med Udvikling Fyn, Trekantområdet Danmark, Sønderborg Vækstråd, Udviklings Råd Sønderjylland, Esbjerg Erhvervsudvikling og D2i-Design to innovate.

Formål
Målet er, at de virksomheder der deltager, samlet set skaber en årlig meromsætning på 60 mio. kr., en årlig mereksport på 36 mio. kr. samt 60 nye job.

Business Koldings rolle
Business Kolding er projektkonsulent på projektet og faciliteter projektforløb i Kolding Kommune.

Projektperioden løber i perioden 2017-2021.