Trekantområdets syv kommuner har i fællesskab sat gang i en række nye initiativer, der skal gøre vores produktionsvirksomheder endnu bedre rustede til fremtiden.

I en årrække har medierne og politikerne spået danske produktionsvirksomheder ude – ude af Danmark. Produktionen flytter til udlandet, mens vi måske får lov til at beholde udviklingsafdelingen, lyder forudsigelserne.

Dem tror vi ikke på i Trekantområdet. Vi har flere eksempler på det modsatte: At vores virksomheder vælger at trække produktionen hjem fra udlandet for at sikre kvalitet og ansvarlighed i hele værdikæden.

“Vi tror på, at industrien også i fremtiden har en vigtig rolle at spille, hvis vi tør investere i og prioritere at give den optimale vilkår”

De syv kommuner i Trekantområdet er i høj grad ét arbejdsmarked, hvor folk arbejder i en kommune og bor i en anden. Vores virksomheder står derfor også over for mange af de samme udfordringer – for eksempel at skaffe kvalificeret arbejdskraft samt i højere grad at udvikle og fremtidssikre produktionen, så vi også fremover kan klare os på det globale marked.

I Trekantområdet er der derfor iværksat en række fælles initiativer, der skal være med til at forny og styrke vores industrivirksomheder og vores position som Danmarks produktionscentrum.

Nye initiativer i Trekantområdet, der skal styrke fremtidens produktion

Produktionsfokuseret erhvervsservice

Trekantområdets mange produktionsvirksomheder får som de eneste i Danmark specialiseret erhvervsservice. Et dedikeret team, bestående af 8 erfarne erhvervskonsulenter fra de syv lokale erhvervskontorer og fra Væksthuset tilbyder, fokuseret og intensiv rådgivning med speciale i fremstillingsindustri. Teamet tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds unikke situation, afdækker behov og udfordringer, og tilbyder at matche virksomheden med lige præcis det tilbud eller den ydelse, der giver størst værdi.

Dansk Center for Industriel Ledelse

Center for Industriel Ledelse er et nationalt kraftcenter, der skal styrke produktionsvirksomhedernes ledelseskompetencer og i særdeleshed deres evne til at arbejde med forretningsudviklingsmodeller.

Danish International Manufacturing Academy

Trekantområdet har skabt Danmarks stærkeste kompetencecenter for produktion: Danish International Manufacturing Academy (DIMA). Målet er at styrke innovation og produktivitet i industrien gennem landets mest kompetente medarbejdere. DIMA er et unikt samarbejde mellem produktionsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, erhvervsservice og jobcentre i Trekantområdet, der arbejder målrettet på at uddanne nye medarbejdere og levere skræddersyet kompetenceudvikling af eksisterende medarbejdere. DIMA sigter direkte mod at få flere unge til at vælge de erhvervsfaglige uddannelser ved at synliggøre de mange karrieremuligheder, der er inden for produktion. Samtidig arbejder DIMA på at tiltrække flere relevante uddannelser, så vores uddannelsesudbud modsvarer vores erhvervslivs nuværende og fremtidige behov. For at kunne imødekomme det kortsigtede behov for arbejdskraft er der gang i at efter- og videreuddanne vores eksisterende arbejdsstyrke.

Samvirkende jobcentre

Trekantområdet er Danmarks bedst integrerede arbejdsmarked. Som virksomhed har man gennem det lokale jobcenter adgang til potentielle medarbejdere i hele området. De syv jobcentre i Trekantområdet samarbejder tæt om fælles jobformidling og opkvalificering, der betyder, at virksomheder kun skal henvende sig et enkelt sted for at få hjælp til at finde de rigtige medarbejdere.