I Trekantområdet ved vi, det er nødvendigt at tænke anderledes, men vi gør det nu allermest, fordi vi ikke kan lade være. Det ligger simpelthen i vores DNA.

Pct. andel af grundskoleelever der modtager undervisning i entreprenørskab

I Trekantområdet har vi en lang tradition for at prioritere innovationen og ideerne. Vi har altid troet på, at vækst og udvikling skabes bedst af mennesker, der tager ansvar for tingene – og for hinanden. Faktisk er det områdets mange virkelystne og iderige entreprenører, der igennem de sidste hundrede år har skabt fundamentet til, at vi er et af landets førende vækstcentre.

Trekantområdet er også i dag karakteriseret ved en unik virkelyst og skabertrang blandt vores indbyggere. Måske fordi vores elever får entreprenørskab ind med skolemælken. Faktisk er vi det sted i landet, hvor flest elever får undervisning i entreprenørskab.

“Trekantområdets kommuner er de seneste år løbet med KLs innovationspris 3 gange. Og Årets Iværksætterkommune har fire gange på otte år ligget i Trekantområdet”

Den handlekraft og iderigdom har skabt nogle af Danmarks mest succesfulde, selvstændige og innovative virksomhedsmiljøer. Det driver til stadighed vores erhvervsliv ud i nye eventyr – ikke mindst vores industri.

Vores virksomheder klarer sig bedre end produktionsvirksomheder andre steder. Mange af dem er specialister inden for et af de traditionelle industrierhverv. Men de er også specialister i udvikling – i at tænke funktionalitet ind i alle produkter og processer for at få mere konkurrencedygtige produkter. De ved, at det er nødvendigt at tænke anderledes for at klare fremtidens udfordringer. For dem handler produktion derfor ikke længere kun om produkter, men i langt højere grad om at udvikle industrielle koncepter i verdensklasse. Det er Produktion 2.0 – fremtidens produktion.