”Verdensmål i Praksis” Sådan udvikler du din virksomhed i en bæredygtig retning - med verdensmålene som ramme.

CO2-Klubben tilbyder i samarbejde med FN17 Business et forløb, der skal afklare deltagerne i forhold til hvilke verdensmål der har relevans, og hvordan de har relevans for egen virksomhed. Over tre forløb går vi i dybden med hvordan man kan arbejde med dette, så det faktisk skaber værdi for virksomheden og dens omverden. Vi kommer både godt omkring hvordan man indarbejder verdensmålene i en mere langsigtet plan eller strategi for virksomheden, samt hvordan man implementerer og kommunikerer dette. 

Hvad får jeg på intromødet

 • En kort gennemgang af forløbet ”Verdensmål i Praksis”, herunder hvad deltagerne kan forvente at få ud af det.
 • En præsentation af sparringsforløb, som deltagerne får tilbudt mellem de tre forløb.
 • Mulighed for tilmelding til 3 x 3 timers-forløbet ”Verdensmål i Praksis”

Hvad får jeg på forløbet "Verdensmål i Praksis"

 • Overblik over indholdet i verdensmålene, som forudsætning for at kunne se relevansen for egen virksomhed
 • Udvælgelse af egne verdensmål og tilhørende handlinger. Overblik over hvordan de påvirker og griber ind i virksomheden
 • Udarbejdelse af handleplan for det videre arbejde med verdensmålene, så de passer til ambitioner, kompetencer og strategier
 • Ideer og inspiration til kommunikation af arbejdet med verdensmålene - internet og eksternt

Hvem er forløbet ”Verdensmål i Praksis” for

 • Alle virksomheder der står overfor at skulle i gang, eller videre med at indarbejde et eller flere verdensmål i virksomheden, men måske mangler overblikket over relevante verdensmål, og/eller den røde tråd i arbejdet.
 • Virksomheder der ønsker at sparre med andre virksomheder omkring et igangværende forløb.
Program
07:45

Morgenmad og velkomst
v/ Business Kolding

08:00

Hvad handler forløbet "Verdensmål i Praksis" om, og hvad står man med som virksomhed, når man er igennem
v/ Rikke Therkildsen FN17 Business

08:30

Virksomhedscase - sådan arbejder vi med verdensmål 

09:00

Spørgsmål og tilmelding til forløbet "Verdensmål i Praksis"

09:15

Tak for i dag

Det er uforpligtende at deltage i intro-mødet.

Man kan tilmelde sig forløbet ”Verdensmål i Praksis” uden at deltage i intromødet.
Læs mere om forløbet og tilmeld dig her.

Tilmelding

Ja, jeg accepterer betingelserne.

Håndtering af persondata i Business Kolding

Ved tilmelding, accepterer du samtidig, at Business Kolding (dataansvarlig) behandler dine indtastede data i tråd med persondataloven, og på nedenstående betingelser:

 • Dine indtastede oplysninger overføres og gemmes i Business Koldings interne IT-systemer
 • Oplysningerne indsamles og behandles ifm. arrangementshåndtering og efterfølgende erhvervsservice til den pågældende virksomhed
 • Oplysningerne gemmes i min. 5 år efter arrangementet, jfr. gældende lovgivning, herunder regnskabsloven
 • Eventuelle deltagerlister (navn og virksomhed) kan distribueres til arrangementets deltagere, samt oplægsholdere
 • Ved nogle arrangementer vil der blive taget billeder og video, som bruges ifm. medie- og presseomtale, og på Business Koldings hjemmeside og sociale medier
 • Oplysningerne behandles udelukkende af medarbejderne hos Business Kolding og videresælges ikke til tredjepart
 • Du har iflg. persondataforordningen ret til indsigt, sletning eller blokering af registrerede data eller indsigelse, og berigtigelse af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen
 • Du kan klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet

Læs mere om Business Koldings persondatapolitik eller kontakt Business Kolding, Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding. Tlf. 76 33 21 11, info@businesskolding.dk.

Ja, jeg vil gerne modtage nyheder og arrangementer.

Tilmeld dig forløbet her

03. februar 2022
kl. 07:45 - 09:15
Pakhuset
Sdr. Havnegade 7
6000 Kolding
Gratis
Lise Daldorph
lidal@businesskolding.dk
+45 2924 5934