Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at træffe beslutning om en fusion af Kolding Turistforening, Kolding Handelsråd og Foreningen Business Kolding.

Kolding Turistforening indkalder til ekstraordinær generalforsamling


Torsdag den 5. september 2019 kl. 8.15 – 9.15
Sct. Jørgens Gaard, Hospitalsgade 4, Kolding


med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Behandling af forslag til fusion af Kolding Turistforening, Kolding Handelsråd og Foreningen Business Kolding pr. 31.12.2019.
  3. Godkendelse af nye fælles vedtægter og kontingentsatser
  4. Eventuelt

Bestyrelserne i henholdsvis Kolding Turistforening, Kolding Handelsråd og Foreningen Business Kolding har igangsat arbejdet for at undersøge mulighederne for en fusion mellem de 3 erhvervsforeninger.

Arbejdet er igangsat på baggrund af den nye erhvervsfremmelov, lov om turisme, brancheglidninger m.m., og ønsket om, at erhvervslivet i Kolding Kommune, uanset branche står stærkt – også fremadrettet.

Ifølge Kolding Turistforenings vedtægter § 5 fremgår det, at ”Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt et flertal i bestyrelsen forlanger det, eller mindst 10 medlemmer til bestyrelsen fremsætter skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden og beslutningsforslag.

Indkaldelse til den ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 30 dage efter kravets fremsættelse og bekendtgøres med 14 dages varsel i områdets aviser eller ved brev/mail til medlemmerne.”

Ifølge Kolding Turistforenings vedtæger § 4 fremgår det ”Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed med mindre andet følger af nærværende vedtægter.”

Derfor indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at træffe beslutning om en fusion af Kolding Turistforening, Kolding Handelsråd og Foreningen Business Kolding.

05. september 2019
kl. 08:15 - 09:15
Sct. Jørgens Gaard
Hospitalsgade 4
6000 Kolding
Gratis

Arrangementet er afholdt.

Naja Bergholt
najbe@businesskolding.dk
79 79 29 08