Koldings virksomheder har de senere år haft fremgang, både i antal beskæftigede og antal virksomheder. En vækst båret af høj efterspørgsel, internationalisering og automatisering.

10. juni 2024
Tanja Marek

I torsdags var godt 70 personer fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner, Kolding Kommune og Business Kolding for at komme med input til kommunens fremtidige erhvervspolitik, der har fokus på erhvervspartnerskaber.

De kommende år vil udfordre erhvervslivet i hele Danmark i betydelig grad.

 • Internationaliseringen er under pres og handelshindringerne er voksende i omfang, blandt andet som følge af et ændret sikkerhedspolitisk billede.
 • Demografien gør det vanskeligt at finde flere medarbejdere, samtidigt med at mange forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension.
 • Digitaliseringen forandrer forretningsmodellerne, og skaber tektoniske pladeskift i erhvervslivet.
 • Kravene til virksomhedernes indsats og rapportering af miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed øges betydeligt, som følge af regulering og kundekrav.

Men udfordringerne er også muligheder. Koldings erhvervsliv har styrkepositioner inden for IT, Grøn energiteknologi, produktion af maskiner og udstyr til fødevareindustrien og stærke engros og transportvirksomheder. Styrkepositioner som har mulighederne for at gå foran, og medvirke til forandring der rækker ud over kommunegrænsen.

Erhvervspartnerskaberne i erhvervspolitikken skal understøtte, at de produkter og services som Koldings erhvervsliv sælger over hele verden, også gavner de verdensmål som har betydning for os alle.

På tværs af de fire erhvervsmæssige styrkepositioner fremstår tre udfordringer som centrale for virksomhederne:

 • Et behov for Adgang til kompetencer og kvalificeret arbejdskraft.
 • Et ønske om at løfte innovationsniveauet yderligere i SMV’erne og indgå i samarbejde med bl.a. forsknings- og uddannelsesinstitutioner.
 • En ambition om at lykkes med den grønne omstilling.

Fundamentet en forudsætning
Selv om erhvervspolitikken har et særligt fokus på de identificerede styrkepositioner, så er det en nødvendig forudsætning for succes, at fundamentet i erhvervslivet er på plads.

Virksomhedernes muligheder for at rekruttere medarbejdere til området og uddannelsesinstitutionernes muligheder for at tiltrække studerende kan kun løftes, hvis:

 • Kommunen er attraktiv at bo i (Kultur, detailhandel, midtby, m.v.)
 • Erhvervsservicen er stærk (sagsbehandling, erhvervsudvikling, forretningsudvikling, m.v.)
 • De understøttende serviceerhverv blomstrer (erhvervsturisme, gastronomi, finansiel service, m.v.)
 • Infrastrukturen udvikles (ladestandere, mobilitetsplaner, m.v.)

Netop derfor vil missionerne – de konkrete indsatser – i erhvervspartnerskabet, også målrettes fundamentet i erhvervslivet.

Workshoppen gav mange gode diskussioner.

Disse input fra såvel byråd som erhvervsliv tegner de følgende tre hovedmål i erhvervspartnerskabet:

 • Adgang til arbejdskraft og stærkere kompetencer
 • Øget innovationsniveau
 • Klima og grøn omstilling

I arbejdsgrupperne kom der masser af forslag til fremtidige missioner, ud af dem blev der valgt 8 områder, som grupperne kunne dykke ned i og komme med forslag til, hvem der skal indgå i partnerskaberne, og hvad der skal til for at det kan lykkes. De otte områder der blev arbejdet med er:

 • Jobgaranti for studerende
 • Ingeniøruddannelser i Kolding
 • innovationsmiljø og Kolding som designlab
 • Expats og rekruttering fra EU
 • Kompetencer i folkeskolen og få flere faglærte
 • Internationale klasser i Kolding kommune
 • Klimapartnerskaber – skovrejsning og grønne byrum
 • AI - udveksling og samarbejde i forhold til værktøjer