Fonden House of Innovation blev i sin tid oprettet af Business Kolding, med det formål at drive iværksætterhuset "House of Innovation" i Jernbanegade og Fredericiagade i Kolding Kommune.

I 2016 blev ejendommene solgt til en lokal, privat aktør, som ønskede at udvikle iværksætterhuset og foretage en nødvendig renovering af ejendommene til en tidssvarende standard. Idag er der et driftigt og innovativt privatdrevet kontormiljø på adressen, som Fonden er stolte af, at have været med til at igangsætte.

I forbindelse med salget af huset, blev alle aktiviteter vedr. iværksætteri hjemtaget til Business Kolding, som nu yder vejledning, gratis rådgivning og aktiviteter målrettet kommunens iværksættere fra innovationsmiljøet i Pakhuset.


Fonden House of Innovations bestyrelse udpeges af Fonden Business Kolding. Medlemmerne er pr. 6. maj 2021:

  • Henrik Larsen, formand
  • Steffen Yde, næstformand
  • Peder Kjølhede, bestyrelsesmedlem
  • Tove Gæmelke, bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen arbejder i samarbejde med fondsmyndighederne på en afklaring omkring Fonden House of Innovations fremtid, med en ambition om, at Fondens resterende midler fortsat skal understøtte iværksættere i Kolding Kommune.

God fondsledelse

Fonden House of Innovation følger de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger. Redegørelsen for god fondsledelse findes for regnskabsårene her: 20152016, 201720182019 og 2020.