Fonden House of Innovation blev i sin tid oprettet af Business Kolding, med det formål at drive iværksætterhuset "House of Innovation" i Jernbanegade og Fredericiagade i Kolding Kommune.

I 2016 blev de to ejendomme solgt til en lokal, privat aktør, som ønskede at udvikle iværksætterhuset, og som havde de fornødne kompetencer og resurser til, at foretage en presserende nødvendig renovering af ejendommene til en tidssvarende standard. Idag finder du et driftigt og innovativt, privatdrevet, kontormiljø på adressen, som vi er stolte af, at have været med til at igangsætte.

I forbindelse med salget af ejendommene, blev alle aktiviteter vedr. iværksætteri hjemtaget til Business Kolding, som nu yder vejledning, gratis rådgivning og aktiviteter målrettet kommunens iværksættere fra innovationsmiljøet i Pakhuset.

Fonden House of Innovation eksisterer stadigt, men bestyrelsen arbejder i samarbejde med fondsmyndighederne på en afklaring omkring fondens fremtid, med en ambition om, at Fondens resterende midler fortsat skal understøtte iværksættere og iværksættermiljøer i Kolding Kommune.


Fonden House of Innovations bestyrelse er pr. 25. april 2023:

  • Henrik Larsen, LEA Ejendomme A/S, formand
  • Steffen Yde, NOBIA, næstformand
  • Peder Kjølhede, Kjølhede Management, bestyrelsesmedlem
  • Tove Gæmelke, Business Kolding, bestyrelsesmedlem

 

God fondsledelse

Fonden House of Innovation følger de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger. Redegørelsen for god fondsledelse findes for regnskabsårene her: 20152016, 201720182019, 2020, 2021 og 2022.

Fonden har udloddet midler til følgende projekter

De unge, der er er tilmeldt fritidsaktiviteter i Coding Pirates Kolding, kan se frem til endnu flere aktiviteter. Fonden House of Innovation har nemlig givet 226.000 kr. til foreningens arbejde. Læs mere...
Via tilskud fra Fonden for House of Innovation bliver der til februar etableret en container med et produktionskøkken på pladsen foran Posthuset på Banegårdspladsen. StartHUBkitchen bliver navnet, og køkkenet skal fungere som test-facilitet for iværksættere med en fødevarerelateret idé. Sammen med testfaciliteterne bliver der mulighed for et mentorforløb for et mindre antal iværksættere. Læs mere...