Fonden House of Innovation blev i sin tid oprettet med det formål at drive iværksætterhuset "House of Innovation" i Jernbanegade og Fredericiagade i Kolding. Bestyrelsen besluttede i november 2017 at søge om, at få afviklet Fonden House of Innovation, grundet frasalget af ejendommene. Der afventes en endelig afklaring fra fondsmyndighederne, og der er derfor pt. ingen aktiviteter i Fonden House of Innovation.

Bestyrelsen pr. 1. januar 2019

Formand
Tel +45 2544 4342
opc@opc-group.dk
Opc Invest A/S

Otto Popp Clausen

Næstformand
Alfa Laval Kolding A/S

Ole Rudbeck Petersen

Formand
Tel +45 2142 5016
Soren@ravnjensen.com
Ravn Jensen Holding A/S

Søren Ravn Jensen

God fondsledelse

Fonden House of Innovation følger de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger. Redegørelsen for god fondsledelse findes for regnskabsårene her: 20152016, 201720182019 og 2020.