NEXTTECH VISION: Nordens stærkeste videncenter for 3D print produktion, der sikrer virksomhedernes konkurrencekraft.

Den 26. september 2017 åbner NEXTTECH på Tvedvej i Campusområdet i Kolding. Tilmeld dig åbningen her.

Følg med i etableringen af NEXTTECH på vores Facebook side og hold dig opdateret med sidste nyt.

Her vil produktionsvirksomheder fra Trekantområdet og det øvrige Danmark, viden institutioner, leverandører af 3D printere / scannere / materialer og andre interessenter i et tæt samarbejde producere, udvikle, forske og uddanne inden for 3D prints professionelle anvendelse på produktionsniveau.

Der vil desuden blive arbejdet med de forretningsudviklingsmæssige perspektiver forårsaget af 3D print teknologi for en række andre brancher.NEXTTECH har indgået aftale med Aalborg Universitet, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, som videns- og forskningspartner. En lang række andre tekniske uddannelser på forskellige niveauer forventes tilknyttet NEXTTECH.

Foreningen Business Kolding som erhvervsforening med 530 medlemmer, og herunder mange af Kolding Kommunes 150 produktionsvirksomheder og andre virksomheder som vil blive påvirket af 3D print teknologien, står bag opstarten og udviklingen af NEXTTECH.

Trekantområdet Danmark er Danmarks Produktionscentrum, og har som sådan stor fokus på digitaliserings- og automatiseringsmuligheder – herunder 3D print teknologi.

Trekantområdet Danmark og de 7 kommuner i samarbejdet støtter op omkring NEXTTECH, og vil have en repræsentant i bestyrelsen. En bestyrelse som ved stiftelse desuden vil bestå af repræsentant fra produktionsvirksomhederne, Aalborg Universitet og Business Kolding.

Er du interesseret i at vide mere om NEXTTECH og tage en dialog om dine muligheder som medlem eller partner? Kontakt Hanne Thøgersen på mobil eller mail ht@nexttech.dk

PRESSEMEDDELELSER:

NEXTTECH har ansat visionær direktør

Nyt samarbejde bringer produktionsvirksomheder i front med 3D

Læs artikel fra Børsen på borsen.dk (kræver abonnement) eller download dem som PDF.

Læs artikel fra Ingeniøren