På denne side finder I ny info og links til forskellige vejledninger for erhvervslivet, der er blevet udarbejdet i forbindelse med Covid-19. Siden opdateres løbende.

Vi giver jer her de seneste nyheder til erhvervslivet samt adgang til en række relevante sider. Her kan man indhente mere viden om coronavirus, som vi håber er med til at hjælpe jer videre.

Har du konkrete spørgsmål omkring din forretning, som mindre virksomhed eller iværksætter, har du mulighed for at booke en tid til online rådgivning hver torsdag. Se mere under Gratis Rådgivning.  

Herudover har Business Kolding etableret et lokalt rådgiverkorps, der står klar til at hjælpe. Læs mere herunder.

Lokalt rådgiverkorps af revisorer, advokater og erhvervsrådgivere står klar til at hjælpe

Rådgiverkorps

Et lokalt rådgiverkorps af revisorer, advokater og erhvervsrådgivere står klar til at hjælpe virksomheder med besvarelse af akutte spørgsmål vedr. corona-situationen.

Har du behov for råd og vejledning kan du tage fat i Leendert Bjerg på tlf. 9243 7022 eller mail.

Kolding har brug for din støtte!

”kolding støtter lokalt” – de lokale virksomheder har brug for din støtte. 

Få en samlet oversigt over lokale butikker og deres åbningstider, take-away og andre virksomheder, som har behov for din støtte i denne tid.

Tag godt imod den – hele Kolding har brug for vi står sammen og kommer godt ud på den anden side. Sammen er vi stærke!

For at få adgang til de gode tilbud og tiltag skal du sender en SMS med ordet KOLDING til 1272, eller skrive dit mobilnummer på tilmeldingen og følger herefter vejledningen på din telefon.

29.04.2020   Straksudbetaling af lønkompensation på vej inden 1. maj.

Tusindvis af erhvervsdrivende kan nu se frem til at få støtte inden 1. maj, selv om myndighederne ikke kan nå at behandle deres ansøgninger.

Det betyder, at der ikke gennemføres en kontrol af, om virksomheden er berettiget til det ansøgte beløb inden udbetaling af støtten.

Der udføres alene en kontrol for, om ansøgningen er korrekt udført, og så vil Erhvervsstyrelsen efterfølgende kontrollere, om virksomheden var berettiget til kompensationen.

 

20.04.2020   Hjælp til nødlidende kulturinstitutioner og revyer

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance og De fire grønne løsgængere har besluttet at oprette en nødpulje, der kan søges af nødlidende kulturinstitutioner og sæsonbetonede scenekunstvirksomheder. Der spændes dermed et ekstra sikkerhedsnet ud under særligt nødlidende kulturinstitutioner og kulturinstitutioner, som falder igennem de øvrige hjælpepakker, som er lavet under COVID19-krisen.

Baggrund
Nødpuljen ydes til publikumsrettede kulturinstitutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet, der kan kompenseres for produktionsudgifter til forestillinger og udstillinger mv., dog maksimalt 80 pct. af udgifterne. Disse institutioner kan kompenseres yderligere, hvis de er særligt nødlidende, for at undgå at ellers veldrevne kulturinstitutioner ikke går konkurs som følge af COVID-19. Kompensationen kan maksimalt udgøre 80 pct. af indtægtstabet for kompensationsperioden.

Nødpuljen sikrer endvidere, at kommunale kulturinstitutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet og seks større, kommunale koncert- og kulturhuse kan få lønkompensation og kompensation for faste udgifter, såfremt de lever op til de gældende kriterier for de generelle kompensationsordninger for hhv. løn og faste udgifter. Disse kommunale institutioner ligestilles hermed med selvejende kulturinstitutioner, fonde og foreninger mv.

Endelig sikrer nødpuljen, at nødlidende revyer og lignende, som ikke er omfattet af den generelle arrangementspulje, kan kompenseres for op til 80 pct. af de udgifter, der knytter sig til perioden fra den 9. marts til d. 31. august 2020.

Statsinstitutioner, DR og TV2, og øvrige kommunale institutioner er ikke omfattet af nødpuljen. Højskoler, aftenskoler og folkeuniversiteter er heller ikke omfattet af ordningen, da de kompenseres i særskilte ordninger.

Her kan du læse aftaleteksten.

Ordningen vil blive administreret af Slots- og Kulturstyrelsen.

Yderligere oplysninger
Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

18.04.2020  Flere aflyste koncerter, festivaler og store motionsløb kan få kompensation

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet, Liberal Alliance og De fire grønne løsgængere har besluttet at udvide kompensationsordningen til arrangører til og med 31. august. Deltagergrænsen sænkes fra 1000 til +350 deltagere, og arrangementer, som finder sted flere gange i en periode på op til 4 uger, omfattes af ordningen. 

Fakta om kompensationsordningen til arrangører
Ordningen forlænges til og med 31. august 2020 og udvides til at omfatte arrangementer med flere end 350 deltagere. Med udvidelsen bliver arrangementer defineret som: 

 • Enkeltstående begivenheder i Danmark, der er enestående i deres indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang

 • Ordningen omfatter alene enkeltstående arrangementer, som er planlagt til at finde sted mindre hyppigt end dagligt (højest hver anden dag, fx sportsbegivenheder, der finder sted ugentligt) eller finde sted dagligt i en afgrænset periode på op til 4 ugers varighed. Perioden på 4 uger gælder for hver lokation, hvor et arrangement afholdes.

Ordningen omfatter nu bedre aflyste turnerende musicals m.v. Ligeledes udvides ordningen til at omfatte primært offentligt finansierede arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer på Kulturministeriets område med eget CVR-nummer og med mere end 350 samtidige deltagere, som aflyses, ændres væsentligt eller udskydes som følge af regeringens tiltag for at bremse COVID-19.

Læse hele aftaleteksten

For primært offentligt finansierede arrangører af kultur- og idrætsarrangementer vil kompensationsordningen blive administreret af Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet.

Yderligere oplysninger
Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16
Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07

03.04.2020   Information om kompensation for faste udgifter til ramte virksomheder

Nu er bekendtgørelsen om kompensation for virksomhedens faste udgifter færdig. Ordningen giver mulighed for at søge kompensation for faste udgifter, såsom husleje, for de virksomheder, der er hårdt ramt af coronakrisen.

Erhvervsstyrelsen forventer, at der lukkes op for ansøgninger 8. april. 

30.03.2020   Lønkompensation hæves op til 30.000 kr

Regeringen og arbejdsmarkedets parter styrker trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation.

26.03.2020   Hjælpepakker
25.03.2020   Der er åbnet for ansøgninger til lønkompensation

Søg lønkompensation for det antal medarbejdere, du ellers ville have afskediget som følge af coronavirus/covid-19.

23.03.2020   Ansøgning om midlertidig lønkompensation

Det forventes at der åbnes for ansøgninger onsdag den 25/3-2020.

Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/covid-19, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, såfremt de fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.

Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 9. juni 2020.

Værd at vide

 • Ansøgning om lønkompensation vil foregå digitalt, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.
 • Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet.

Læs mere om lønkompensationsordningen

23.03.2020   Har du overvejet at efteruddanne dine ansatte under corona-krisen?

Er der stilstand under Corona-krisen, så kan din virksomhed måske udnytte tiden på at opkvalificere dine ansatte. IBC udbyder over 90 forskellige fag som online /fjernundervisning med løntabsgodtgørelse.

Kurser og efteruddannelse kan være med til at minimere antallet af fyrede medarbejdere, fordi virksomheden kan få en stor del af medarbejdernes løn betalt gennem løntabsgodtgørelse (VEU) og fondsmidler og samtidig får alle styrket kompetenceniveauet.

Læs mere her

Få et overblik over alle online tilbud i det formelle uddannelsessystem. Se alle online uddannelser her. 

20.03.2020   Lokal hjælpepakke til erhvervslivet

Hjælpepakke til erhvervslivet

De første ordrer fra Kolding Kommune er på vej ud til virksomhederne, så arbejdspladser kan fastholdes under COVID-19. Kolding Kommune har allerede opgaver omkring vedligeholdelse for 10 mio. kr. i udbud, hvor fristen er 1. april. Efter dialog med branchen har vi fastholdt det hurtige udbud. Udbuddet er delt op i pakker, som håndværkerne kan byde ind på. Det kan fx være et halgulv, der kan lakeres nu, frem for at vente til sommerferien.

Og der er mere på vej. Der er yderligere 30 mio. kr. bygningsvedligehold, som udbydes løbende så hurtigt som muligt. 

Dertil kommer en pulje i 2020 på 10 mio. kr. til energivedligehold af kommunale bygninger. Her arbejdes der også på at fremrykke udbuddet så meget som muligt, så virksomhederne kan komme i gang.

Kolding Kommune har derudover fremrykket betalingen for 54 mio. kr. til kommunens leverandører i et forsøg på at styrke likviditeten i virksomhederne.

Læs mere her

20.03.2020   Kompensation for arrangementer som følge af coronavirus

Ordningen omfatter større arrangementer, der skulle have været afholdt i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. marts 2020, som er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde større arrangementer pga. coronavirus/covid-19.

For at få kompensation skulle arrangementet

 • enten have haft flere end 1.000 deltagere
 • eller 500 deltagere, hvis arrangementet var målrettet de særlige risikogrupper (ældre over 80 år, gravide eller kronisk syge).
  Virksomhedsguiden har udarbejdet information om, hvad man som virksomhed kan søge om kompensation for, og hvordan man forbereder sig, inden ansøgningen indsendes.

Læs mere om kompensationsordningen

19.03.2020   Regeringen og alle Folketingets partier er enige om omfattende hjælpepakke til dansk økonomi

Samtlige partier i Folketinget bakker op om regeringens ønske om at tage alle nødvendige værktøjer i brug for at sikre dansk økonomi i den ekstraordinære situation, Danmark står i.

Læs mere om den nye hjælpepakke her

18.03.2020   Ændringer ift. betaling af B-skat

Skattestyrelsen har den 17. marts sendt brev til 140.000 personligt ejede virksomheder, der 20. marts 2020 skal indbetale den næste B-skatterate. Her står der, at virksomhedsejere kan nedjustere årets overskud på forskudsopgørelsen i TastSelv, hvis de vurderer, at årets overskud bortfalder eller falder væsentligt. For nogle virksomheder kan det betyde, at B-skatteraten for marts, som skal betales den 20. marts, vil bortfalde.

Hvordan ændres betalingen af B-skat, der bliver udskudt?

Der skal hverken betales B-skat i april eller maj - og betalingerne rykkes til to måneder, der i dag er betalingsfri:

 • Betalingsfristen 20. april rykkes til 22. juni 2020
 • Betalingsfristen 20. maj rykkes til 21. december 2020

Du behøver derfor ikke at foretage dig noget før op til den nye frist.

Kan jeg selv ændre mine rater for B-skat?

Hvis du betaler B-skat, og dit overskud af virksomhed pludselig er blevet mindre, kan du allerede nu rette eller annullere dine B-skatterater/dit indbetalingskort i din forskudsopgørelse på skat.dk. Så får du automatisk nye indbetalingskort eller betalingslinje i TastSelv til de resterende måneder af året.

Hvad gør jeg ift. trækket via Betalingsservice, hvis min B-skatterate i marts 2020 nedsættes?

Hvis du senest onsdag den 18. marts 2020, kl. 16.00 ændrer i din forskudsopgørelse skat.dk, og din B-skatterate for marts bliver mindre eller falder væk, skal du ikke gøre noget i forhold til Betalingsservice. Skattestyrelsen sikrer, at der ikke bliver trukket noget beløb på din bankkonto. Hvis du skal betale et mindre beløb, sender vi dig i stedet et indbetalingskort, som du selv skal betale. Indbetalinger af evt. B-skatter for resten af året vil derimod automatisk blive trukket efter din eksisterende aftale med Betalingsservice.

Hvis du først ændrer i forskudsopgørelsen senere end kl. 16.00 onsdag den 18. marts 2020, vil ændringen ikke slå igennem. Den oprindelige B-skatterate for marts 2020 vil derfor som udgangspunkt blive trukket på din konto. Du kan evt. kontakte din bank med henblik på at få tilbageført betalingen, som automatisk bliver trukket på fredag den 20. marts 2020. Hvis betalingen er blevet trukket, og banken ikke har tilbageført pengene til dig, vil Skattestyrelsen i april 2020 automatisk sikre, at det beløb, du har betalt for meget bliver overført til dig igen - medmindre du har restancer, som vi først modregner i.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan betale min B-skat i marts?

Hvis du ikke længere vurderer, at du får et overskud, eller at dit overskud væsentligt formindskes, og derfor retter din forskudsregistrering, kan det afledt heraf betyde, at du nedsætter dine B-skatterater i TastSelv så meget, at din B-skatterate bortfalder. Det betyder, at du først vil få nye B-skatterater, når du hæver overskuddet igen. Det er dog vigtigt, at du husker at hæve overskuddet, når situationen ændrer sig igen.

Risikerer jeg at blive udtaget til kontrol, når mit overskud pludselig falder?

Vi er opmærksomme på, at der er tale om en helt særlig situation. Så det tager vi højde for i vores kontrolpolitik. Vi holder dog øje med, om virksomhederne husker at hæve deres overskud igen, når situationen ændrer sig igen. Du skal dog selv ind og hæve overskuddet igen, når din situation ændrer sig.

18.03.2020   Hjælp til husleje og kompensation til selvstændige

Nu foreslår regeringen, at små virksomheder og selvstændige også en økonomisk hjælp til at dække løn og faste udgifter. Regeringen vil støtte de selvstændige med op til 23.000 kroner om måneden, hvis de står til at miste 30 procent af indtægterne.

Det gælder alle med op til ti ansatte fra 9. marts og tre måneder frem til 9. juni.

Initiativerne skal virke hurtigt
Restauranter og andre brancher, der har været særligt hårdt ramt af følgerne af coronakrisen, vil regeringen dermed hjælpe økonomisk.

Forhandlingerne om de nye initiativer begynder i dag klokken 14.00.

17.03.2020   Ændringfrister for betaling af B-skat

Regeringen har den 17. marts 2020 sammen med et enigt Folketing vedtaget et lovforslag, som har til formål at holde hånden under dansk erhvervsliv og danske lønmodtagere, så presset på danske virksomheders likviditet lettes. Der er vedtaget følgende ændringer:

 • Virksomheders betalingsfrist for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag forlænges for månederne april, maj og juni 2020 med 4 måneder.
 • B-skat for april og maj 2020 får også udskudt betalingsfristen, så betalingen skal ske henholdsvis den 22. juni 2020 og 21. december 2020.  
 • Herudover udskydes betalingsfristen for virksomheder, der afregner moms månedligt, for 3 måneder (marts, april og maj 2020) med 30 dage. Det vil sige, at fristen den 27. april 2020 udskydes til den 25. maj 2020, fristen den 25. maj 2020 udskydes til den 25. juni 2020, og fristen den 25. juni 2020 udskydes til 27. juli 2020.
 • For virksomheder, der betaler moms kvartalsvist, sammenlægges 1. og 2. kvartal 2020, således at 2. kvartals indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. september 2020. For virksomheder, der betaler moms halvårligt, sammenlægges 1. og 2. halvår, således at 2. halvårs indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. marts 2021.
 • Endelig får virksomhederne mulighed for at have indtil 10 mio. kr. stående på Skattekontoen i en midlertidig periode, hvis virksomhederne den 25. marts 2020 eller senere justerer beløbsgrænsen.
17.03.2020   Udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige og sygedagpengerefusion til arbejdsgiverne

Regeringen har fremsat et hastelovforslag om udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige og sygedagpengerefusion til arbejdsgiverne pga. COVID-19. Formålet er naturligvis at minimere de negative økonomiske konsekvenser for virksomheder ved sygdom hos medarbejdere på grund af Coronavirus.

Med loven vil der kunne ydes refusion til arbejdsgiverne for udbetalt løn og sygedagpenge i de første 30 dage (arbejdsgiverperioden) fra første fraværsdag. Det er til medarbejdere, der er ramt af COVID-19 eller er sat i karantæne af egen læge eller af andet lægefaglig sundhedspersonale.

Derudover kan selvstændigt erhvervsdrivende få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for den almindelige egenperiode på 2 uger.

For personer sygemeldt af andre grunde end COVID-19 gælder de almindelige regler. Dvs. at arbejdsgiveren som hovedregel har pligt til at afholde alle udgifter til løn under sygdom eller til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden. En ikke-forsikret selvstændig først har ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom.

Anmodning/indberetning af sygedagpengerefusion grundet Corona smitte - hvad skal din virksomhed gøre

 • Der kan anmodes om refusion via nemrefusion.dk eller virk.dk som virksomhederne har benyttet som hidtil.
 • I selve indberetningen skal man huske at indberette ”andet fravær” og oplyse at der er tale om COVID-19.

Hvis der er spørgsmål omkring indberetning i nem-refusion kan skal man kontakt nem-refusion support på 44 60 72 13.

Hvis der er generelle spørgsmål omkring sygedagpenge skal man kontakte Sygedagpengeafdelingen ved Kolding Kommune på 79 79 27 51

Ordningen er midlertidig og skal gælde fra 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

17.03.2020   Oversigt: Gennemførte hjælpetiltag

Dansk Erhverv har siden starten af corona-epidemiens udbrud arbejdet med og anbefalet tiltag, der skal imødekomme de økonomiske udfordringer, virksomhederne møder. Regeringen har allerede iværksat en række af disse tiltag, men der er stadig brug for flere tiltag. Her bringer vi en oversigt over tiltag, der allerede er gennemført.

Dette er et situationspapir, der opdateres løbende. Situationen udvikler sig hele tiden, og det gør de værktøjer, der kan hjælpe os igennem krisen også.

Læs mere via linket herunder...

16.03.2020   Udskydning af momsbetalinger og B-skat

Regeringen foreslår at udskyde momsbetalingerne for små og mellemstore virksomheder samt udskyde fristen for betaling af B-skat. Tiltagene ventes at forbedre virksomhedernes likviditet med 40 mia. kroner og skal hjælpe danske virksomheder og lønmodtagere gen-nem de nuværende udfordringer. Forslagene kommer i kølvandet på udskydelse af momsbetaling for større virksomheder.

16.03.2020   Aftale om lønkompensation

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere.

Aftalen gælder for lønmodtagere i alle virksomheder, store som små, i foreninger og selvejende institutioner.

Virksomheden får en lønkompensation fra staten på 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, såfremt de undlader at varsle fyringerne. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned.

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. Der vil blive åbnet for digitale ansøgninger i uge 13 og Erhvervsstyrelsen forventer, at de første udbetalinger foregår i uge 14.

Kompensation - større arrangementer

Spørgsmål og svar om kompensationsordning for arrangører af større arrangementer - se

Business Kolding - bemanding og servicering

Business Kolding følger myndighedernes anbefalinger, og kontoret på Sdr. Havnegade 7 er derfor lukket, men alle medarbejdere arbejder hjemmefra og står til rådighed for henvendelser og spørgsmål – se listen over alle medarbejdere og deres kontaktoplysninger.


Erhvervshus Sydjylland har oprettet et akut coronaberedskab som står klar med sparring til virksomheder, der er ramt af corona-krisen.


Herunder er links til en række myndigheders og organisationers informationssider omkring corinavirus.

Analyser - læs Business Koldings konsekvensanalyser

Kommende webinarer

 

Afholdte webinarer - se optagelser og hent præsentationer