På denne side finder I ny info og links til forskellige vejledninger for erhvervslivet, der er blevet udarbejdet i forbindelse med Covid-19. Siden opdateres løbende.

Nyheder

Vi giver jer her de seneste nyheder til erhvervslivet samt adgang til en række relevante sider. Her kan man indhente mere viden om coronavirus, som vi håber er med til at hjælpe jer videre.

Nye indrejseregler til Tyskland er trådt i kraft

Fra den 8. november er nye indrejseregler trådt i kraft for rejsende fra risikoområder til Tyskland. Dette betyder, at indrejsende fra et risikoområde skal gå i karantæne ved indrejse til Tyskland.

Aktivitetspulje til caféer, restauranter og barer mv.

Du kan nu søge om tilskud på op til 25.000 kr., hvis du har en god idé til at skabe øget aktivitet i din café, restaurant eller bar.

Der er afsat 200 mio. kr. til Aktivitetspuljen og der kan søges frem til den 15. november 2020.

Der er nye kompensationsmuligheder på vej

Der er indgået aftale om forlængelse, udvidelse og helt nye kompensationsordninger. Der arbejdes derfor nu på at få lovgivningen på plads.

Når ansøgningsvilkår, vejledninger mv. er klar, kan de findes på Virksomhedsguiden.

Nye corona-restriktioner målrettet tilrejsende og vandrende arbejdskraft

Det stigende smittetryk i Danmark i forbindelse med COVID-19, har fået regeringen til at indføre skærpede restriktioner.

Disse restriktioner indebærer bl.a. krav om testcertifikat ved krydsning af grænsen for højrisikolande, krav om test af medarbejdere samt skærpet coronatilsyn af virksomheder med udenlandsk arbejdskraft.

COVID-19 test til virksomheder

Hvis virksomheden har brug for et hurtigt svar på en COVID-19 test, kan man nu få svar inden for 4 timer.

Det er ArbejdsmiljøEksperten, der i  samarbejde med PentaBase ApS, tilbyder disse test.

Overblik over de seneste retningslinjer

Pga. det stigende antal smittede med COVID-19, har myndighederne indført en række nye retningslinjer.

Nogle af restriktionerne gælder fra den 26. oktober, mens andre først træder i kraft den 29. oktober.

Se de nye retningslinjer her.

Nye retningslinjer for detailhandlen

Den 25. september trådte en række nye retningslinjer for detailhandlen i kraft.

De nye retningslinjer omfatter hvordan arbejdet i detailhandlen skal tilrettelægges, herunder nye retningslinjer for butiksindretning og nye hygiejneanbefalinger.

Læs mere om de nye retningslinjer her.

Forældre til hjemsendte børn kan midlertidigt modtage barselsdagpenge

Regeringen og arbejdsmarkedsparter har d. 10. september 2020 lavet en aftale der giver midlertidig ret til dagpenge efter barselsloven til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn som følge af COVID-19.

Ordningen omfatter forældre til børn, der som følge af et konkret COVID-19 tilfælde på skolen eller institutionen hjemsendes som nære kontakter efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne uden selv nødvendigvis at have symptomer på COVID-19 - samt til forældre til børn, der er konstateret smittet med COVID-19.

 • Ordningen omfatter forældre der ikke kan arbejde hjemmefra.
 • Ordningen omfatter forældre der opfylder barselsloven betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet.
 • Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år.

Ordningen forventes at gælde fra d. 1. oktober til d. 31. december 2020.

 

For ansatte der må blive hjemme og passe deres børn:
Ansatte der vil søge om barselsdagpenge kan kontakte Udbetaling Danmark på telefon: 7012 8064

For virksomheder:
Arbejdsgiver skal melde fraværet ind via Nemrefusion.

Alternativ til lønkompensationspakkerne

Der er mulighed for at søge kr. 881,-/dag i løntilskud til medarbejdere. Dette kan gøres ved at sende dem på kursus, de dage I har tid til det.

Ny aftale sikrer hjælp til barer, restauranter og caféer

Regeringen har sammen med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Alternativet lavet en aftale, der sikrer kompensation til de dele af dansk erhvervsliv, der har fået indskrænket åbningstiden pga. smitteudviklingen.

Trepartsaftale: midlertidig arbejdsfordelingsordning

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 31. august 2020 indgået en trepartsaftale, der skal hjælpe både medarbejdere og virksomheder i forbindelse med, at lønkompensation er udløbet.

Coronaen løsner grebet om Koldings virksomheder

Genåbningen af samfundet og reduktionen i smittetrykket har haft positiv betydning for Koldings virksomheder.

Det viser Business Koldings nyeste – og foreløbig sidste – konsekvensanalyse, der bygger på svar fra et spørgeskema udsendt til virksomhederne.

Sommerpakke på plads

Et bredt Folketingsflertal har indgået en aftale om en Sommerpakke og udfasning af hjælpepakker til erhvervslivet. Den nye pakke skal bl.a. øge danskernes forbrug og styrke dansk eksport og forskning. 

Ny whistleblowerordning for kompensationsordningerne

Den nye whistleblowerordning for Erhvervsstyrelsens kompensationsordningerne giver dig mulighed for anonymt, sikkert og fortroligt at indberette svindel eller mistanke om svindel med kompensationsordningerne.

Du kan indberette for en af følgende ordninger:

 • Kompensation for lønudgifter (lønkompensation)
 • Kompensation for faste omkostninger 
 • Kompensation for selvstændige med CVR-nr. 
 • Kompensation for freelancere
 • Kompensation for arrangører (aflyst eller udskudt større arrangement)
Forlængelse af lønkompensationsordning

Udvidelse af ordningen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er den 5. juni 2020 blevet enige om at forlænge lønkompensationsordningen frem til og med den 29. august 2020.

Det er på nuværende tidspunkt kun muligt at søge til og med 8. juli 2020. Så snart det bliver muligt at søge for den forlængede periode, vil der være information om det her på Virksomhedsguiden.

Oversigt: Gennemførte hjælpetiltag

Dansk Erhverv har siden starten af corona-epidemiens udbrud arbejdet med og anbefalet tiltag, der skal imødekomme de økonomiske udfordringer, virksomhederne møder. Regeringen har allerede iværksat en række af disse tiltag, men der er stadig brug for flere tiltag. Her bringer vi en oversigt over tiltag, der allerede er gennemført.

Dette er et situationspapir, der opdateres løbende. Situationen udvikler sig hele tiden, og det gør de værktøjer, der kan hjælpe os igennem krisen også.

Læs mere via linket herunder...

Tæt virksomhedskontakt

Siden Corona-krisen lukkede det danske samfund, sendte mere end 3.000 ansatte på lønkompensation – bare i Kolding og fjernede forretningsgrundlaget for en stund, har Business Kolding holdt en tæt kontakt til virksomhederne.

Kontakten til virksomhederne er af gode grunde foregået telefonisk. Business Koldings medarbejdere har nærmere bestemt haft 1.095 samtaler, hvor virksomhedsledere og ejere har vendt deres situation og fortalt om virksomhedens udsigter.

Samtalerne er suppleret med data fra spørgeskemaundersøgelser, hvor tæt på ti procent af samtlige Koldings virksomheder har deltaget.

Samlet set har det givet Business Kolding et overblik over situationen, med mulighed for at give informationen videre til bestyrelser og byråd – og igangsætte initiativer, som kan modvirke virussens greb om økonomien.

Vi bilder os ikke ind, at et lokalt erhvervskontor kan vejlede virksomhederne ud af Corona-krisen. Et fald i verdens bruttonationalprodukt som ikke er set siden depressionen, og en fremtid som ser mere uklar ud end godt er, kan Business Kolding selvfølgelig ikke ændre på.

Men vi kan understøtte, at erhvervslivet står sammen. Vi kan lære af hinanden og hjælpe hinanden. Under krisen har vi gennemført mange webinarer, med konkrete eksempler på initiativer man som virksomhed kan tage, når salget svigter.

Digitalisering, bæredygtig omstilling og forretningsudvikling var vigtigt før Corona-krisen. Efter krisen bliver det endnu mere vigtigt, og for mange virksomheder vil det være en nødvendig forudsætning for at have et fortsat grundlag for forretning.

Det er en udfordring, som jeg mener løses bedst i fællesskab. Derfor vil vi fortsat forsøge at samle Kolding kommunes mange virksomheder til inspirerende og udviklende arrangementer – med fokus på at komme i gang igen.

Vi tales ved.

Corona Erhvervsråd

Tirsdag den 19. maj holdt bestyrelserne for Fonden Business Kolding og for Foreningen Business Kolding sit første Corona Erhvervsråd sammen med nøglepersoner i Kolding Kommunes forvaltning.

”Vi har på daglig basis orienteret byrådet og forvaltningen om Corona-virussens betydning for Koldings virksomheder. Det er vigtigt at der er en meget tæt kontakt nu, hvor vi langsomt genåbner samfundet og forsøger at genvinde tabt omsætning”, siger Morten Bjørn Hansen, adm. Direktør i Business Kolding.

Erhvervsrådet om Corona mødes hver fjortende dag frem mod sommerferien.

Deltagere i erhvervsrådet:

 • Jørn Pedersen, borgmester
 • Poul Erik Jensen, byrådsmedlem
 • Kristina Jørgensen, byrådsmedlem
 • Otto Popp Clausen, OPC Invest, formand for Fonden Business Kolding
 • Pierre Legarth, Pierre Ejendomme, formand for Foreningen Business Kolding
 • Ole Rudbeck Petersen, Alfa Laval, næstformand i Fonden Business Kolding
 • Henrik Larsen, LEA ejendomme, næstformand i Foreningen Business Kolding
 • Gitte Lindbo, Kolding Storcenter
 • Heidi Kjær, SCANDIC Kolding
 • Thomas Boe, kommunaldirektør
 • Michael Petterson, Børne-, Uddannelses-, og Arbejdsmarkedsdirektør
 • Merete Dissing, By- og Udviklingsdirektør
 • Signe Marie Smidt, chef for strategisk vækst
 • Frank Eisby, CEO Vetaphone
 • Lau Tuxen, Indehaver, Mediaplanner
 • Klavs Eske, Managing Director, Saint-Gobain ISOVER
 • Signe Z. N. Madsen, sekretariatschef
 • Tove Gæmelke, erhvervschef
 • Morten Bjørn Hansen, adm. direktør

På møderne gøres status over erhvervslivets situation, udviklingen på arbejdsmarkedet og nye tiltag, der skal arbejde for, at Kolding bliver den by der kommer bedst ud af Corona-krisen.

Lokal hjælpepakke til erhvervslivet

Hjælpepakke til erhvervslivet

De første ordrer fra Kolding Kommune er på vej ud til virksomhederne, så arbejdspladser kan fastholdes under COVID-19. Kolding Kommune har allerede opgaver omkring vedligeholdelse for 10 mio. kr. i udbud, hvor fristen er 1. april. Efter dialog med branchen har vi fastholdt det hurtige udbud. Udbuddet er delt op i pakker, som håndværkerne kan byde ind på. Det kan fx være et halgulv, der kan lakeres nu, frem for at vente til sommerferien.

Og der er mere på vej. Der er yderligere 30 mio. kr. bygningsvedligehold, som udbydes løbende så hurtigt som muligt. 

Dertil kommer en pulje i 2020 på 10 mio. kr. til energivedligehold af kommunale bygninger. Her arbejdes der også på at fremrykke udbuddet så meget som muligt, så virksomhederne kan komme i gang.

Kolding Kommune har derudover fremrykket betalingen for 54 mio. kr. til kommunens leverandører i et forsøg på at styrke likviditeten i virksomhederne.

Læs mere her

Kolding har brug for din støtte!

”kolding støtter lokalt” – de lokale virksomheder har brug for din støtte. 

Få en samlet oversigt over lokale butikker og deres åbningstider, take-away og andre virksomheder, som har behov for din støtte i denne tid.

Tag godt imod den – hele Kolding har brug for vi står sammen og kommer godt ud på den anden side. Sammen er vi stærke!

For at få adgang til de gode tilbud og tiltag skal du sender en SMS med ordet KOLDING til 1272, eller skrive dit mobilnummer på tilmeldingen og følger herefter vejledningen på din telefon.

Lokalt rådgiverkorps klar til at hjælpe

Rådgiverkorps

Et lokalt rådgiverkorps af revisorer, advokater og erhvervsrådgivere står klar til at hjælpe virksomheder med besvarelse af akutte spørgsmål vedr. corona-situationen.

Har du behov for råd og vejledning kan du tage fat i Leendert Bjerg på tlf. 9243 7022 eller mail.

Virksomhedskontakten Jobcenter Kolding står klar

Corona-krisen gør, at vi står i en ekstrem situation, hvor nogle virksomheder er hårdt ramt af corona-krisen og andre måske har fået mere travlt som følge af krisen. Jobcenter Kolding er klar til at hjælpe jer, uanset hvordan jeres situation ser ud. 

Få hjælp til:

 • Arbejdsfordeling: Er ordningen relevant for din virksomhed? Hvordan etableres arbejdsfordeling? 
 • Refusion af sygedagpenge jf. Corona-pakken: Hvordan fungerer ordningen og hvor finder jeg tro- og loveerklæringerne m.v.?
 • Opkvalificering og kompetenceudvikling: Undgå fyringer - send medarbejderne på kursus. Hvor finder jeg onlinekurser og hvor finder jeg oplysninger om VEU-godtgørelse?
 • Rekruttering – Hvordan kan jeg hurtigt rekruttere nye medarbejdere?
 • Igangværende praktikforløb, løntilskudsforløb og lærepladser: Hvordan skal jeg forholde mig?

Du kan få telefonisk rådgivning på tlf. 7979 7400 mandag, tirsdag, onsdag kl. 8-15:00, torsdag kl. 8-16.45 og fredag kl. 8-14.

Du kan også kontakte Virksomhedskontakten på Jobcenter Kolding på vservice@kolding.dk

Efteruddan dine ansatte under corona-krisen

Er der stilstand under Corona-krisen, så kan din virksomhed måske udnytte tiden på at opkvalificere dine ansatte. IBC udbyder over 90 forskellige fag som online /fjernundervisning med løntabsgodtgørelse.

Kurser og efteruddannelse kan være med til at minimere antallet af fyrede medarbejdere, fordi virksomheden kan få en stor del af medarbejdernes løn betalt gennem løntabsgodtgørelse (VEU) og fondsmidler og samtidig får alle styrket kompetenceniveauet.

Læs mere her

Få et overblik over alle online tilbud i det formelle uddannelsessystem. Se alle online uddannelser her. 

Ændringer ift. betaling af B-skat

Skattestyrelsen har den 17. marts sendt brev til 140.000 personligt ejede virksomheder, der 20. marts 2020 skal indbetale den næste B-skatterate. Her står der, at virksomhedsejere kan nedjustere årets overskud på forskudsopgørelsen i TastSelv, hvis de vurderer, at årets overskud bortfalder eller falder væsentligt. For nogle virksomheder kan det betyde, at B-skatteraten for marts, som skal betales den 20. marts, vil bortfalde.

Hvordan ændres betalingen af B-skat, der bliver udskudt?

Der skal hverken betales B-skat i april eller maj - og betalingerne rykkes til to måneder, der i dag er betalingsfri:

 • Betalingsfristen 20. april rykkes til 22. juni 2020
 • Betalingsfristen 20. maj rykkes til 21. december 2020

Du behøver derfor ikke at foretage dig noget før op til den nye frist.

Kan jeg selv ændre mine rater for B-skat?

Hvis du betaler B-skat, og dit overskud af virksomhed pludselig er blevet mindre, kan du allerede nu rette eller annullere dine B-skatterater/dit indbetalingskort i din forskudsopgørelse på skat.dk. Så får du automatisk nye indbetalingskort eller betalingslinje i TastSelv til de resterende måneder af året.

Hvad gør jeg ift. trækket via Betalingsservice, hvis min B-skatterate i marts 2020 nedsættes?

Hvis du senest onsdag den 18. marts 2020, kl. 16.00 ændrer i din forskudsopgørelse skat.dk, og din B-skatterate for marts bliver mindre eller falder væk, skal du ikke gøre noget i forhold til Betalingsservice. Skattestyrelsen sikrer, at der ikke bliver trukket noget beløb på din bankkonto. Hvis du skal betale et mindre beløb, sender vi dig i stedet et indbetalingskort, som du selv skal betale. Indbetalinger af evt. B-skatter for resten af året vil derimod automatisk blive trukket efter din eksisterende aftale med Betalingsservice.

Hvis du først ændrer i forskudsopgørelsen senere end kl. 16.00 onsdag den 18. marts 2020, vil ændringen ikke slå igennem. Den oprindelige B-skatterate for marts 2020 vil derfor som udgangspunkt blive trukket på din konto. Du kan evt. kontakte din bank med henblik på at få tilbageført betalingen, som automatisk bliver trukket på fredag den 20. marts 2020. Hvis betalingen er blevet trukket, og banken ikke har tilbageført pengene til dig, vil Skattestyrelsen i april 2020 automatisk sikre, at det beløb, du har betalt for meget bliver overført til dig igen - medmindre du har restancer, som vi først modregner i.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan betale min B-skat i marts?

Hvis du ikke længere vurderer, at du får et overskud, eller at dit overskud væsentligt formindskes, og derfor retter din forskudsregistrering, kan det afledt heraf betyde, at du nedsætter dine B-skatterater i TastSelv så meget, at din B-skatterate bortfalder. Det betyder, at du først vil få nye B-skatterater, når du hæver overskuddet igen. Det er dog vigtigt, at du husker at hæve overskuddet, når situationen ændrer sig igen.

Risikerer jeg at blive udtaget til kontrol, når mit overskud pludselig falder?

Vi er opmærksomme på, at der er tale om en helt særlig situation. Så det tager vi højde for i vores kontrolpolitik. Vi holder dog øje med, om virksomhederne husker at hæve deres overskud igen, når situationen ændrer sig igen. Du skal dog selv ind og hæve overskuddet igen, når din situation ændrer sig.

Udvidet ret til sygedagpenge og sygedagpengerefusion

Folketinget har indført en udvidet ret for arbejdsgivere til refusion for løn eller sygedagpenge og for selvstændige til sygedagpenge for visse typer fravær som følge af coronavirus/covid-19.

Arbejdsgivere får fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021 en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, som er fraværende som følge af coronavirus/covid-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af coronavirus/covid-19.

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. coronavirus/covid-19. En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag. Desuden kan der udbetales refusion til arbejdsgiver for ansatte i hjemmeophold, når lovens nærmere betingelser er opfyldt. Tilsvarende vil selvstændige erhvervsdrivende i hjemmeophold kunne få sygedagpenge.

Anmodning/indberetning af sygedagpengerefusion grundet Corona smitte - hvad skal din virksomhed gøre

 • Arbejdsgivere skal søge om den udvidede ret til refusion via NemRefusion.
 • Selvstændige skal anmelde fravær ved hjælp af en papirblanket, som kan findes på Virk. Blanketten skal indleveres til din kommune.
 • I selve indberetningen skal man huske at indberette ”andet fravær” og oplyse at der er tale om COVID-19.

Hvis der er spørgsmål omkring indberetning i nem-refusion kan skal man kontakt nem-refusion support på 44 60 72 13.

Hvis der er generelle spørgsmål omkring sygedagpenge skal man kontakte Sygedagpengeafdelingen ved Kolding Kommune på 79 79 27 51. 

Ordningen er midlertidig og gælder fra 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

Business Kolding - bemanding og servicering

Efter at have arbejdet hjemmefra i en periode er Business Kolding tilbage på kontoret i Pakhuset og følger myndighedernes retninglinjer. Vi står til rådighed for henvendelser og spørgsmål – se listen over alle medarbejdere og deres kontaktoplysninger . 

Møder holdes så vidt muligt ovre Skype eller telefon. Virksomhedsbesøg er muligt, hvis det kan gøres på en sundhedsmæssigt forsvarligt måde. I Pakhuset kan der afholdes korte møder med få deltagere, så længe alle retningslinjer overholdes. 

Initiativer & Støttemuligheder

Nye initiativer og støttemuligheder for kriseramte virksomheder samt virksomheder der står foran en genstart eller omstilling som følge af corona-krisen. 

Nu åbnes der igen for rentefrie lån

Fra den 17. november til den 18. december 2020 kan små og mellemstore virksomheder søge om rentefrit momslån og lønsumsafgiftslån.

Dog kræver det, at virksomheden:

 • ikke allerede har et aktivt moms- eller lønsumsafgiftslån
 • ikke er en offentlig institution
 • ikke er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning
 • ikke har en eller flere foreløbige fastsættelser, som ikke er erstattet af en indberetning 
 • ikke har stillet sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11
 • ikke har en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste 10 år er dømt for skatte- og afgiftssvig, og som:
  • ejer virksomheden
  • reelt driver virksomheden
  • er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
  • er filialbestyrer i virksomheden
 • ikke har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 27. oktober 2020 til og med 18. december 2020
Få hjælp til din virksomheds faste omkostninger for op til 50.000 kr.

Nu kan der søges kompensation for faste omkostninger som fx. lokaler, bygninger, vand, varme og forsikring.

Der kan søges kompensation uden revisorerklæring for perioden fra den 19. august 2020 til 31. oktober 2020, dog maksimalt 50.000 kr. pr. måned.

Få del i penge fra Omstillingsfonden

Omstillingsfonden giver faglærte, som er i beskæftigelse, mulighed for at deltage i akademi- og diplomuddannelser.

Omstillingsfonden har fået tilført 10 millioner kr. til resten af 2020.

Læs mere om Omstillingsfonden og hvordan man søger her.

Aktivitetspuljen for caféer, restauranter og barer

Driver du café, restaurant eller bar mv. så kan du nu søge om tilskud på op til 25.000 kr.

Puljen kan søges fra den 2. november til den 15. november 2020.

Vækstfonden: Covid-19 lån, garanti eller kaution

Er din virksomhed påvirket af COVID-19, kan du søge om finansiering fra Vækstfonden. Vi har forskellige muligheder for at hjælpe din virksomhed, afhængigt af dit stadie og kapitalbehov. Fælles for vores finansieringsløsninger er, at din virksomhed skal opfylde en række krav for at være egnet til en COVID-19 finansiering.

Løntilskud for elever og lærlinge resten af 2020

En trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter skal gøre det mere attraktivt at ansætte elever og lærlinge i 2020. 

MODCORONA

MODCORONA er etableret for at binde erhvervsledere sammen, der vil hjælpe med, at virksomheder kan bringe sig gennem coronakrisen og videre til vækst på den anden side.

Hjælp kan ydes gennem uhonoreret rådgivning til virksomheder, der har brug for råd, praktisk bistand og idéudveksling.

Hjælp kan også gives gennem medlemskab af initiativet, så MODCORONA kan synliggøre idéer, erfaringer og praktiske tiltag på tværs af brancher og andre skel. 

MODCORONA er stiftet af erhvervsfolk, der har fokus på fremtiden og på at få hjulene i gang igen.

genstartNU - Få rådgivning

Et rådgiverteam sidder klar ved telefonen på 33 77 34 17 og kan hjælpe din virksomhed med akutte udfordringer og hjælp til forretningsudvikling.

Rådgivningen er tiltænkt dansk erhvervsliv. Den sigter først og fremmest efter virksomheder med vækstambitioner, som har mellem 10 og 500 ansatte. En del af rådgivningen kredser om emner som produktion og teknologiimplementering, men den nye rådgivnings-hotline er også klar til at hjælpe inden for en bred vifte af andre områder – herunder for eksempel ledelse, salg, likviditet, forsyningskæder, IT og digitalisering.

Rådgivningen er særligt relevant for virksomheder, der står med akutte udfordringer som følge af corona-krisen. Danmark og dansk erhvervsliv kigger ind i en fremtid med stor ustabilitet og virksomheder kan derfor have behov for at gentænke og måske genopfinde forretningsmodellen, salgsstrategien, produktporteføljen eller virksomhedens forskellige processer. Det er i den slags situationer, at den nye hotline kan besvare spørgsmål og komme med konkret og virksomhedsnær hjælp.

genstartNU - Styrket igennem krisen

genstartNU.dk er et initiativ iværksat af Industriens Fond. Målet er at sikre at danske virksomheder kommer bedst muligt gennem corona-pandemien. Initiativet skal samtidig fordre innovation i virksomhederne ved at hjælpe og rådgive virksomheder, som er parate til at bruge den svære tid til forretningsudvikling.

I styrket gennem Krisen efterspørger Industriens Fond projektideer, der har til formål at bringe dansk erhvervsliv rustet gennem den globale krisesituation. Kriser, som den aktuelle, ændrer konkurrencesituationen væsentligt, ikke kun på kort, men også på langt sigt, og det kalder på nye løsninger. Løsninger, som også giver virksomheder en robusthed i forhold til fremtidige globale hændelser.

Støtte til projekter der:

 • udvikler viden og værktøjer til dansk erhvervsliv
 • skaber viden om hvordan dansk erhvervsliv kan håndtere fremtidige kriser
 • hjælper danske virksomheder med at genetablere sig på eksportmarkeder

 

 

genstartNU - Viden i anvendelse

Hvis du som videnrådgiver har en ide til, hvordan din virksomhed kan bidrage til at bringe minimum 10 virksomheder godt igennem krisen, så kan du søge Industriens Fond om støtte til at dække dine omkostninger.

Indsatser med umiddelbar start og hurtig eksekvering vil blive prioriteret.

Støtte til konsulentvirksomheder der fx kan:

 • hjælpe danske virksomheder godt gennem corona-krisen
 • bringe ny viden og nye metoder i anvendelse i dansk erhvervsliv
 • yde relevant rådgivning til danske virksomheder i en svær tid
Omfattende eksportpakke

Udenrigsministeriet har lanceret en række nye initiativer, der skal sikre danske virksomheder hjælp til at genoprette eksporten i takt med, at verden åbner op. Samtidig øges indsatsen for at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark.

I alt har Udenrigsministeriet afsat 225 mio. kr. til en øget indsats for eksport- og investeringsfremme i 2020 og 2021. Initiativerne er delt op i 3 forskellige områder:

Med de nye initiativer etablerer Udenrigsministeriet blandt andet en ’udrykker-enhed’, der proaktivt vil opsøge mere end 1.000 berørte danske SMV’er og 100 udenlandskejede virksomheder. Og Udenrigsministeriet vil tilbyde gratis akutrådgivning og assistance til danske virksomheder, der på markeder på tværs af verden oplever problemer med fx told samt varer og personers fri bevægelighed på grund af COVID-19-krisen.

Udenrigsministeriets priser for øvrig eksportrådgivning halveres desuden for alle virksomheder, mens SMV’er gennem tilskud kan få reduceret prisen med samlet 75 procent. Ligeledes fordobles midlerne til danske virksomheders erhvervsfremstød i 2021.

 

Teknologisk Institut: The New Normal

The New Normal er et individuelt onlineforløb med 50 betalte rådgivningstimer, der skal hjælpe din virksomhed med at konkretisere mulighederne for udvikling i forbindelse med corona-pandemien. The New Normal er finansieret af Industriens Fond.

Hvordan foregår The New Normal-forløbet?
I får tilknyttet en facilitator fra Teknologisk Institut eller FORCE Technology med mulighed for input fra andre vidensmiljøer. Facilitatoren indgår i en dialog med jer om jeres specifikke udfordringer ifm. krisen.

Forløbet vil være fokuseret på udvikling og/eller implementering af konkrete tiltag. Et eksempel kunne være et tiltag, der har til formål at flytte din virksomheds aktiviteter derhen, hvor kunderne er. På 4-6 uger udarbejder I sammen med facilitatoren en konkret handlingsplan med både her-og-nu-aktiviteter og post-krise-aktiviteter. I gennemsnit vil det online rådgivningsforløb typisk bestå af 4-5 individuelle online møder (af ca. én times varighed).

The New Normal egner sig til din virksomhed, hvis:

 • I er i fremstillingssektoren og har mellem 10 og 250 ansatte
 • I har oplevet en ordrenedgang i forbindelse med coronakrisen
 • I ønsker at udnytte nye muligheder og være bedre rustet til fremtidens kriser.

 

CoronaGenstart - Erhvervshus Sydjylland

Denne ordning er pt. lukket

Innobooster People - fasthold udviklingsmedarbejdere

Startups kan søge om medfinansiering til fastholdelse af udviklingsmedarbejdere via Innobooster People. 

Innovationsfonden har fået til opgave at uddele 350 mio. kr. fra regeringens hjælpepakke til vidensbaserede og innovative iværksættere og små og mellemstore virksomheder, som er påvirkede af coronakrisen. Fondens udmøntning af midlerne sker bl.a. via en ny ansøgningsmulighed, der tilbyder særligt lovende danske startup-virksomheder tilskud til at fastholde eller genansætte centrale udviklingsmedarbejdere i en periode på et år.

Startuppet skal have et dansk CVR-nummer, være mindre end 5 år gammelt og have under 50 ansatte. 

Kompensationsordninger

Kompensationsordninger og omfattende hjælpepakker er forhandlet på plads af regeringen og Folketingets partier. Bemærk at der kan ske løbende opdateringer.

Kompensationsguide

Besvar spørgsmål om din virksomheds og få overblik over, hvilke ordninger der kan hjælpe netop din virksomhed.

Virksomhedens faste omkostninger

Hvis du har haft et fald i din virksomheds omsætning, kan du ansøge om kompensation til dækning af dine faste omkostninger.

Ordningen er åben for ansøgninger frem til 30. september 2020.

Din virksomhed skal:

 • have dansk CVR-nummer
 • være etableret senest 9. marts 2020
 • have haft minimum en hel måneds omsætning 
 • have faste omkostninger for mindst 12.500 kr. i perioden fra 9. marts til 8. juni 2020.

Desuden skal du som følge af coronavirus/covid-19:

 • forvente et fald i omsætningen på mindst 35 % i hele perioden eller
 • i en periode have haft forbud mod at holde forretningen åben.
Lønkompensation

Din virksomhed kan få midlertidig lønkompensation, hvis du forventer at skulle afskedige medarbejdere som følge af coronavirus/covid-19. Ansøgningsfrist er 20. september 2020.

Der er indgået en trepartsaftale om at forlænge lønkompensationsordningen for perioden efter d. 29. august 2020 for virksomheder, der fortsat er omfattet af forbud mod at holde åbent. 

Det er endnu ikke muligt at søge om kompensation for den forlængede periode. Når de nærmere vilkår for forlængelsen er besluttet, vil Virksomhedsguiden holde dig opdateret om mulighederne for at søge.

For at søge om lønkompensation skal virksomheden stå over for at skulle varsle afskedigelser af:
•    Minimum 30 % af medarbejderstaben eller
•    Mere end 50 ansatte.

Foruden disse krav, skal din ansøgning også leve op til en række andre krav. 
Du skal som virksomhed selv ansøge om lønkompensation med dit NemID, dvs. din rådgiver kan ikke søge for dig.

 

 

Selvstændig med CVR-nr.

Selvstændige med CVR-nummer med maksimalt 25 fuldtidsansatte kan søge om midlertidig kompensation for tabt omsætning (omsætningskompensation) som følge af coronavirus/covid-19. Det er nu også muligt at søge kompensation for perioden 9. juli 2020 til og med 8. august 2020. Se ansøgningsfrister nedenfor.

Du kan kun søge på baggrund af ét CVR-nummer:

 • Din omsætning har været mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før coronavirus/covid-19.
 • Du har maksimalt 25 fuldtidsansatte. Antallet af ansatte opgøres i hele årsværk i virksomheden. Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i de 25 fuldtidsansatte.
 • Du har et forventet tab i omsætning på mindst 30 % som følge af coronavirus/covid-19.

Du kan søge kompensation for tabt omsætning for hhv. 3 og 4 måneder fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juni eller 8. juli 2020.

Det er også muligt at søge for den 5. måned fra og med 9. juli 2020 til og med 8. august 2020. Se ansøgningsvejledningen for yderligere information.

Ansøgningsfristen for perioden 9. marts til 8. juni og 8. juli 2020 er den 31. august 2020. 

Ansøgningsfristen for den 5. måned er 30. september 2020.

 

Freelancer med B-indkomst

Freelancere med B-indkomst kan få midlertidig kompensation for tabt indtjening (omsætningskompensation) som følge af coronavirus/covid-19. Det er nu også muligt at søge kompensation for perioden 9. juli 2020 til og med 8. august 2020. Se ansøgningsfrister nedenfor.

Du kan søge om kompensation for tab af B-indkomst, hvis du opfylder følgende kriterier:

 • Din B-indkomst har været mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før coronavirus/covid-19.
 • Du har et forventet tab i B-indkomst på mindst 30 % som følge af coronavirus/covid-19.

Du kan søge kompensation for tabt omsætning for hhv. 3 og 4 måneder fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juni eller 8. juli 2020.

Det er også muligt at søge for den 5. måned fra og med 9. juli 2020 til og med 8. august 2020. Se ansøgningsvejledningen for yderligere information.

Ansøgningsfristen for perioden 9. marts til 8. juni og 8. juli 2020 er den 31. august 2020. 

Ansøgningsfristen for den 5. måned er 30. september 2020.

Freelancer med både A-og B-indkomst

Freelancere med både A- og B-indkomst kan få midlertidig kompensation for indkomsttab som følge af coronavirus/covid-19. Det er nu også muligt at søge kompensation for perioden 9. juli 2020 til og med 8. august 2020.

 • Hvis du som freelancer med faste arbejdssteder i Danmark har et forventet, samlet tab i A- og B-indkomst og såkaldt anden indkomst på mindst 30% som følge af coronavirus/covid-19, kan du søge om kompensation.
 • Du skal have haft A- og B-indkomst på 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i 2019 eller det seneste år. Mindst 5.000 kr. pr. måned skal være B-indkomst og højst 20.000 kr. pr. måned må være A-indkomst. Du har mulighed for at medregne evt. skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed i de 10.000.
 • Du må højst have haft en beskæftigelsesgrad knyttet til A-indkomsten på 55%.
 • Du må ikke være dagpengeberettiget eller modtage supplerende dagpenge eller offentlige ydelser, som fx kontanthjælp.
 • Din samlede indkomst for indkomståret 2020 ikke overstiger 800.000 kr.

Du kan søge kompensation for tabt omsætning for hhv. 3 og 4 måneder fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juni eller 8. juli 2020.

Det er også muligt at søge for den 5. måned fra og med 9. juli 2020 til og med 8. august 2020. Se ansøgningsvejledningen for yderligere information.

Ansøgningsfristen for perioden 9. marts til 8. juni og 8. juli 2020 er den 31. august 2020. 

Ansøgningsfristen for den 5. måned er 30. september 2020.

 

Sæsonafhængig selvstændig eller freelancer

Som selvstændig eller freelancer mv. kan du søge om kompensation, hvis din omsætning er påvirket af aflysning, udskydelse eller væsentligt ændrede arrangementer henover sommeren. Ansøgningsfrist for kompensationsordningen er den 30. september 2020.

Du kan søge om kompensation for 3 måneder i perioden fra 1. maj til og med 31. juli 2020 eller for perioden fra 1. juni til og med 31. august 2020.

Aflyst eller udskudt større arrangement

Din virksomhed kan få kompensation for underskud, som skyldes, at du har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et arrangement som følge af coronavirus/covid-19. Ansøgningsfrist er 31. december 2020.

Ordningen omfatter arrangementer, der var planlagt til:

 • afholdelse i perioden fra 6. marts 2020 til og med 31. august 2020
 • at have flere end 350 samtidige deltagere
 • at finde sted mindre hyppigt end dagligt, dvs. højest hver anden dag, eller
 • at finde sted dagligt i en afgrænset periode af op til 28 dages varighed.

 

Hjælp til kunstnere og kulturinstitutioner

Kulturministeriet har som følge af coronavirus/covid-19 åbnet for en række kompensationsordninger for kunstnere og kulturinstitutioner.

Kompensationsordningerne dækker arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk, design, musik, scenekunst mm. og retter sig mod kunstnere og kulturinstitutioner, ansvarlige for arrangementer og landsindsamlinger, højskoler, lokale idrætsforeninger mm., der har oplevet nedgang i omsætning eller indtægter som følge af coronavirus/covid-19.

Hos Kulturministeriet kan kunstnere og kulturinstitutioner også søge initiativerne i den såkaldte Sommerpakke. Det gælder bl.a. muligheden for at give 50 % rabat på entrebilletter til kulturoplevelser.

Vær opmærksom på, at du ikke kan søge Kulturministeriets ordninger, hvis du allerede har opnået tilsvarende kompensation fra en af de ordninger, som Erhvervsstyrelsen administrerer:

 1. Lønkompensation
 2. tabt omsætning for selvstændige, freelancere mv.
 3. kompensation for faste omkostninger og
 4. kompensation for aflyste eller udskudte større arrangementer.
Frivillig tilbagebetalingsordning

Du modtager kompensation på baggrund af de oplysninger, som du har givet i forbindelse med din ansøgning.

Inden udgangen af 2020 skal du dokumentere dine faktiske udgifter, omsætning m.m. i den periode, som du har modtaget kompensation. På baggrund af de indsendte oplysninger om din virksomheds resultat, kan den kompensation, som du har modtaget blive efterreguleret.

Du kan vælge at tilbagebetale den kompensation, du har modtaget fra Erhvervsstyrelsen, før der er sket efterkontrol og eventuel efterregulering af kompensationsbeløbet.

Statistik for kompensationsordninger

Erhvervsstyrelsens samler løbende aktuelle data om kompensationsordninger. Her kan du bl.a. se antal godkendte ansøgninger og udbetalt kompensation i kroner. 

Se eller gense webinarer

Herunder finder du slides og videoer fra vores afholdte webinarer. Se også oversigten over afholdte webinarer og kommende arrangementer.

Analyser

Covid-19 krisen ramte på meget kort tid  Koldings virksomheder hårdt. Derfor udsendte Business Kolding to spørgeskema- henholdsvis den 23. marts og den 27. april. 

Formålet med spørgeskemaerne er, at danne et overblik over konsekvensernes omfang hos virksomhederne i Kolding, samt at få erhvervet indsigter til at iværksætte, understøtte, og formidle initiativer der kan minimere de negative konsekvenser af Covid-19 udbruddet. 

Konsekvensanalyse 12-06-2020

Covid 19-epidemien har sat dybe spor i Koldings erhvervsliv. Dele af erhvervet lukkede helt ned, mens andre smitteforbyggede og fandt nye veje for at imødekomme efterspørgslen fra kunderne.

For nogle virksomheder har krisen haft en høj pris. Nogle har måttet lukke forretningen som følge af epidemiens økonomiske konsekvenser. Genåbningen af samfundet har hjulpet mange virksomheder, men der er stadig mange som kæmper for at holde gang virksomheden. En mindre andel af virksomhederne har oplevet stigende omsætning under Covid-19.

Business Kolding har fulgt udviklingen hos Kolding kommunes virksomheder tæt, og denne undersøgelse er således den tredje – og foreløbigt sidste - Covid-19 konsekvensanalyse vi udsender for og om Kolding kommunes virksomheder.

Undersøgelsen blev udsendt den 14. uge i pandemien og lukket igen den 12. juni 2020.

Undersøgelsen er sendt ud til 2.925 virksomheder i Kolding kommune, og 232 virksomheder har deltaget. Det giver en besvarelsesprocent på 8%, der er repræsentativ i forhold til branchefordeling.

Generelt viser analysen stigende positive tendenser, både ift. omsætningsudvikling og likviditet. Erhvervsservicesegmentet kæmper dog stadig med udfordringer.

En mindre andel end tidligere vurderer, at antallet af arbejdspladser i virksomheden er faldet – men når det kommet til de langsigtede forventninger, efter Covid-19, regner virksomhederne stadig med et tab af arbejdspladser på ca. 4%.

Krisen er ikke slut endnu. Det afspejles også i undersøgelsen, hvor 37% ønsker, at statens hjælpepakker forlænges enten med de eksisterende rammer eller i udvidet form.

Netværk scorer højest, når vi spørger ind til virksomhedernes ønsker til aktiviteter. Der er behov for at finde nye sparrings- og samarbejdspartnere, udvikle eksisterende relationer samt generere nye leads, så ordrebogen kan blive fyldt op, og vi kan sikre et sundt erhvervsliv igen.

Konsekvensanalyse 27-04-2020

Covid-19 krisen har fortsat hårdt fat om Koldings erhvervsliv. Business Koldings seneste spørgeskemaundersøgelse, der er den anden i rækken, viser, at 25 procent af virksomhederne i stikprøven har mistet mellem 76-100 procent af omsætningen.

Det er en lille forbedring i forhold til sidste måling, men rokker ikke ved billedet af, at Corona-virussen ikke kun koster menneskeliv men også koster virksomheder og arbejdspladser.

Formålet med spørgeskemaet er at danne et overblik over konsekvensernes omfang hos virksomhederne i Kolding, samt at få erhvervet indsigter til at iværksætte, understøtte, og formidle initiativer, der kan minimere de negative konsekvenser af Covid-19 udbruddet.

Undersøgelsen viser os, at særligt de helt nye virksomheder mærker store konsekvenser. Iværksætterne er klart overrepræsenteret blandt de virksomheder som taber en stor del af omsætningen, og derfor vil der efter sundhedskrisen er overstået været et stort behov for at understøtte iværksætteri i Kolding. Iværksætterne er vækstlaget i erhvervslivet, og det er tørkeramt nu.

Et flertal af virksomhederne har ikke likviditetsproblemer, men et mindretal har akut behov for at få øget likviditeten. Således svarer 8 procent af virksomhederne i undersøgelsen, at de ikke har likviditet til kreditorerne ud over 1 måned.

370 virksomheder deltager i Business Koldings spørgeskemaundersøgelse, hvilket giver en høj statistisk sikkerhed for, at resultaterne kan overføres på Koldings erhvervsliv i helhed.

Konsekvensanalyse 29-03-2020

Covid-19 krisen har på meget kort tid ramt Koldings virksomheder hårdt. Derfor udsendte Business Kolding et spørgeskema til 4172 virksomheder fra mandag den 23. marts til torsdag formiddag den 26. marts.

Formålet med spørgeskemaet er, at danne et overblik over konsekvensernes omfang hos virksomhederne i Kolding, samt at få erhvervet indsigter til at iværksætte, understøtte, og formidle initiativer der kan minimere de negative konsekvenser af Covid-19 udbruddet.

Rammerne for spørgeskemaundersøgelsen er således at Patient 0, i Danmark, blev identificeret den 27. februar, hvilket betyder at der er gået ca. 1 måned med smittespredning i Kolding indtil besvarelsen gennemføres. Endvidere blev der iværksat national Lock Down i Danmark den 23. marts, hvilket betyder at virksomhederne i besvarelsesøjeblikket, befinder sig 1 uge til 1,5 uge henne i Lock Down perioden.

Stikprøven som undersøgelsen bygger på, består af 388 virksomheder, fordelt på forskellige brancher og selskabsformer. Der er dog en overvægt af erhvervsservice virksomheder. Og enkeltmandsvirksomheder er i særdeleshed repræsenteret i stikprøven.

Omsætningen er den parameter som Covid-19 omstændighederne i første omgang har påvirket kraftigt hos virksomhederne. En tredjedel af respondenterne indikerer således, at de har mistet over 76 % af deres omsætning. Arbejdspladser er endvidere en parameter som er påvirket, men som med tiden vil kunne give et endnu større negativt udslag.

Virksomhederne i stikprøven har for en stor dels vedkommende, orienteret sig i statens ordninger og de sparringsmuligheder der er til rådighed. Men at dømme ud fra resultatet af undersøgelsen, vil et større fokus på formidlingen af mulighederne kunne gavne en stor del af virksomhederne – især hvis der også indgår sparring ift. hvor og hvorledes man ansøger kompensationspuljerne.

Mange virksomheder har i sundhedskrisens raseren, igangsat initiativer der både er gavnlige for såvel medarbejdernes som virksomhedens sundhed. Nogle har etableret hjemmearbejdspladser for at skåne medarbejdere for smittefare samt virksomheden for lukning, mens andre har iværksat innovative tiltag såsom ændring i virksomhedens strategi og afsætningskanaler. Endvidere har nogle vurderet, at en midlertidig lukning gavner medarbejdere og virksomheder mest.

Generelt må vi kunne konkludere, at vi har et handlekraftigt erhvervsliv, der både søger muligheder og agerer i forhold til de vilkår de operer i.

Business Kolding vil med den nyerhvervede viden, prøve at skabe de bedste rammebetingelser for, at flest mulige virksomheder får navigeret sig ud af krisen med mindst muligt tab af indtægter og arbejdspladser.

Links